Pjaspaĵo pri ripetado


Ripetado onidire
pjas tre bona sci-patrino.
Kono-panjo ege bona
pjas multfoja ripetado!

Onidire - ĝustadire!.

Jen komenco, sed ne fino:
mankas da ripetoj kvino!
Ŝajnas al mi, ke nur post sep
reoj sekvas jam rutino,

ripetado tut-senpena.


Jam sepfoja redirado
preskaŭ garantias al ni
ne forgesi lernitaĵon.
bona pjas sciad-mamao

redirado diligenta,


- vi, multfoja ripetado,
pjas vi sci-patrino bona..
Ha, tutcerte: ripetado
estas scio-patrineto:

jes, mamao de la scio.

Hej, ok diroj jam sufiĉus,
se mi malpjus forgesema.
Ĉion diras mi dekfoje,
ĉar mi estas forgesema,

kaj mi eĉ forgesas dirojn.

Se mi havas buŝo-forton
Mi ripetas ĉiun vorton.
ne sepfoje, nek okfoje,
sed: dekfoje minimume,

Ripetado, ripetado,
pjas naskinta kaj naskanta
kaj naskonta konojn firmajn,
Scion vi naskadas, kara,
sci-patrino, ripetado,
jen la nuna vico-fino.

Poste sekvas nova vico



GLOSOJ

Io pjas io, ia - io estas io, ia (fakultativa kopulo en Pjaspo)
io malpjas io, ia - io estas ne tio, tia
mamao - patrino aŭ avino, virino tre grava por infano
pjaspaĵo - teksto Pjaspa
Pjaspo - lingvoprojekto
.