J u l i o       kaj     K o l o m a n o

 

 

             A

 

 

Kvankam verkis li alion,

Julio povus verki tion:

 

 

Esperanto, Esperanto,

vin subfosas mia vanto.

Velku mia vant’:

venku, Esperant’.

 

 

           B

 

Koloman' verkinte  ion,

povus verki  tuj   ĉi tion:

 

 

 

Esperanto, Espo mia,

vin subtenas vanto mia.

Venku mia vant’:

Vivu Esperant’!

       

           C

 

Povus verki mi alion,

sed mi verkos jen  ĉi tion:

 

Esperanto, Espo mia,

estu longa vivo via

Jen mallonga kant’

pri l’ poeta vant’.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Rememorante, ke ni, infanoj, volis konstrui floson, mi skribis jen kion:

 

 

Romo estis tre impona,

Arabono estis bona,

estas bona ankaǔ nun

ĉar tre oftas tie sun'.

 

 

Raǔbo estas fantazia

sed rivero tamen mia.

ĝi instruis al mi naĝon

rabis al mi li junaĝon,

 

 

Kiel eblas, mi ne scias:

mia koro projekcias.

Disfluas, jen, ħaos’,

tutmankas mia flos’

 

Kiel eblas, mi ne scias:

mia koro projekcias.

Malgraŭ jam ĥaos’

surakvas mia flos’-

 

 

E. s. Blazio Vaha

n.s. Wacha, Bala'zs