Pjaspaĵo pri Hungarlando


Hungarlando estas tia,
mi eĉ ja ne scias kia,
mi ja eĉ ne scias: kio,
ĝi ja estas, certe, io:
Hungarujo, Hungario.

Pjas person' ĝi, personigas,
ni ĝin ial. Pjas ĝi: aĵo,
iuj diras: plejsanktaĵo,
iuj diras: sensencaĵo.

Ĝi pjas io - ĝi pjas ujo,
korenhavo, korsentujo,
kolerem-malkonsentujo,
reciproka malfidujo:
pasintaĵ', tujaĵ', finuno. .
Por infanoj: estontujo.

Patrio, eble - aŭ patrujo,
sed por multaj mishejmujo.

Ĝi pjas lando tro timema,
ĵipojn, tankojn ial hatas.
Malŝategas ĝi verdiron,
tamen vinon ĝi tre ŝatas,
dondas vero ja en vino!.

Kaj Hungaro - estas viro.

Kaj virino vera eve.
estas ĉiu Hungarino.
Ĉiam justa, edukema.
laŭ ies imago skema.

Estontaĵo futurisma,
esperaĵo realisma,
vidindaĵo nur turisma:
kun Balaton-borda strando.

Ŝat-okup' kaj hobiaĵo,
laŭkutima koz' kun strango.

Ja Hungarjo estas ŝtato,
en tre provizora stato.GLOSOJ

Hungarjo - Hungara ŝtato
Hungarujo, Hungario - Hungarlando
Hungarjo (la Eichholz) - Hungara ŝtato

io pjas io, ia - io estas io ia (la formoj pjas kaj estas pjas fakultativaj, en funkcio de kopulo)

io dondas ie - io estas ie, io troviĝas ie, io situas ie, io pendas ie, io staras ie, io
estas lokita ie

hati - malamegi

kozo - ulo, persono, aĵo, objekto, eco, ento, afero

eve - eterne

Pjaspo - lingvoprojekto surbaze de Fundamento de Esperanto. Pjaspo, post antaŭaj etaj teksto-eksperimentoj, iĝis prezentita la unuan fojon en Hungarlingva artikolaro en la jaro 2006,