Mi pjas lacaVe, mi nun pjas tre láca, nun mi bzas do ripózon,
ion refreŝígan,da ĝojétoj dozon!

Estas mi láca nun, bezonas ripózon tújan -.
havu nur dormínte ĝojan tagon - tútan!

Baldaŭ, hej, jam tagíĝos, viv' rekomencíĝos.
Nova tag' pjos bóna! Sukcesetoj - vícos

Kiu vivos, vidos..

Glosoj

bzas - slanga fakultativa versio de bezonas, en Pjaspo
pjas - estas (nur kiel fakultativa kopulo) en Pjaspo
Pjaspo - lingvoprojekto, kiu enhavas ĉion el Fundamento de Esperanto, krome novajn
elementojn kajstrukturojn

Dekstra korneto super vokal-literoj (á, é, í, ó, ú, áŭ)
en Pjaspo indikas specialan (frazan, fokus-indikan) akcenton.

Arabono - literatura nomo de urbo Győr (djö:r), Raab

La suprajn poemeton kaj glosojn verkis mí, Blazio VAHA n.s. WACHA Balázs [vaha bala:), 1-481003-3433, la 21an de Junio 2013, antaŭ kaj post la 6a horo.