Pjaspaĵo pri amo al genepojEstas ege egoisme,

ke mi la genepojn amas -

pjas ja tute evidente,

ke genepoj ĉie svarmas.

ke genepoj svarmas ĉie.


Aŭstralio kaj Afriko

kaj Indonezi' samrajte

estas plena de genepoj

eĉ se tre diversaj trajte:

nu, genepoj svarmas ĉie.


Devas ankaŭ vi permesi,

ke mi ĉi genepojn amu.

Mi deziras, ke la amo

ĉiun infaneton savu -

ĉiujn kiuj svarmas ĉie.GLOSOJ


Arabono - literatura nomo de urbo Győr (djö:r)

pjas - estas (kopulo)

estas - pjas (kopulo), troviĝas, ekzistas, estas havata, situas, staras, pendas,,,


pjaspaĵo - ekz. teksto Pjaspa

Pjaspo - lingvoprojekto konservanta cxion el Fundamento de Esperanto, tamen
havanta ankau novajn elementojn kaj strukturojn. Pjaspo ne estas lernenda,
agnoskata kaj pripostulata.


La supraj pometo kaj glosoj estas verkitaj la 20an de Junio 2013a, post la matena 8a horo, en Arabono, Hungarlando, Eŭropa Unio.