IOM PRI LOGIKOLejbnicon Leibniz, logikaman,vi ja konas, la tre faman.Pensis li: frazar-faktoroj,tuj liveros juĝvalorojn.

Se du-tri propoziciojbonstrukturaj estos, sciojkaj la juĝo pri verec’konkludiĝos sen saĝec’..Posteuloj iuj farisjam logikojn semantikajn.Posteul’ alia kreislingvoplanon pragmatikan.E.s. Blazio VAHA

n.s. WACHA, Bala’zsLA DUA TEKSTO

Egomanio naismaHungararo disduiĝos,

sola restos mi unu,

havis dek tri mi amikojn,ne flon unu havos plu.Hungario disduiĝos,

sola restos mi unu,

havis mi nur tri amikojnne pe unu havos plu.

Hungarujo disduiĝos

sola restos mi unu

havis mi nur du amikojn

ne na unu havos pluGLOSOJ

naismo: marki rektan objekton de frazo, propozicio je la prepozicio

*na*, laŭ rekomendo de Makkink, se akuzativo estas malfacile uzebla.flon: prepozicio por marki rektan objekton de propozicio, frazo,

infinitvio, participo laŭ Laszlo I. Tothpe: prepozicio por marki rektan objekton de propozicio, frazo, infinitvio,

participo, se temas pri homo, en Pjaspo.Egomanio: megalomanio

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA TRIA TEKSTO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOTOBONE KAJ BELE VERKAS TIU,

KIU SAMTEMPE ESTAS

kaj FLAMA ORTOLOGO, kaj FLAMA NEOLOGO,

KAJ KUN SI MEM kaj AKORDAS, kaj MALKONSENTAS,

.EN DANCO MISPAŜI RAJTAS NUR,

KIU DANCAS EMINENTE,

KAJ KIUN GRACIO NEVIDEBLE ĈIRKAŬŜVEBAS.

Ferenc KAZINCZY (elp kazinci)

trad. Ervin FENYVESI (elp. fenjvesxi)

Hungara antologio (red. Vilmos BENCZIK), 1983, p.47.ESPO, ESPO, ESPERANTO, KONTINUA ESTAS VIEspo, Espo, Esperanto,

kontinua estas vi.

Vi alprenas ja novaĵojn,

sed malnova restas vi.Esti bona ortologo,

esti flagra neolog'

sampersone kaj provadi

resti plu en dialog'estas ege malfacile:

plu kun lingvo-belo-am'.

esti nun kazinciano

esti p l u Kazinczy-an'.As al mi nenio fremda,

stas ja kelko bela pli,

estas multo reuzinda

multas zorgoj do... por mi.Sas la vivo malfacila,

pli facilas Espo nur,

stas la vivo ja fragila,

malgraŭ Esperanto-pur'.Mi tre ŝatas ankaŭ Pjaspon,

mi maljusti volas ne,

konas mi eĉ Petikismojn

kaj mi, vidu, ploras ne.Jen Kjalosko laste venis,

kun prudenta mez-promes'

ĝi ne uzas tro ĉe-umojn,

nur kun deca kompromis'Kiu konas Novialon?

Mortis jam Ĵuĵa Ĉisar.

Trasnasermon ja plu konas

iomete italar'.Ni deale sakras Piĉon,

sed ne scias kaŭzon ni.

Mi ne volas lin imiti,

sed ja respektatu li.

Glosoj:

as: sas

sas: stas

stas: estas

deale: de tempo al tempo, de-emp-al-tempe

Trasnasermo, Novialo: - lingvoideal-priskribo, lingvroprojektoj

Pjaspo (pjaspo), Kjalosko (kjalosko): linvoprojekto, lingvoskizo

Petikismoj: rekomendoj de Johano Petik------------------------------------------------------------------------------------------LA UNUA TEKSTO

Mediokra mesknabetoOj mi estas mezkapabla,

mezkabla sentas min,

ĉar mi estas mezkapabla,

mi terure vestas min.Ve, mi estas mezkapabla,

mezkapabla trovas min,

mi ne estas meskapabla,

mezkapabla estas mi.Gravajn faras mi erarojn

misverŝadas vinon mi,

misverŝadas mi eĉ akvon

misverŝema estas mi.Estus mi ja meskapabla

sen mesvino-misverŝad’,

se ne estus mezkabla

mi eĉ pri ŝuolaĉad’.Ĉar mi estas mezkapabla,

iĝis ja espisto mi,

laŭ-epistemologie

tordas Espon mise mi.Espo, Espo, Esperanto,

tamen ŝatas mi vin plu

min toleru, mediokran,

en la Espo-plena bru’.Estas mi tre mediokra

helpos eble sorto nur,

ne perei antaŭmorte

en batalo de l’ natur’.Estas prava Zlatko Tišljar,

Esperanto, ho terur’

malgaŭ ni, la esperantoj

kaj espistoj, venkos nur..Glosoj, notoj

esp-o, espo: esperanto (laŭ Kolomano Kalocsay)esp-isto, espisto: esperantisto (laŭ Kolomano Kalocsay)

mezkapabla: mediokra

mediokra : mezkapabla

mediokrulo: mezkapablulo

----------------------------------------------------------------------------------------------Nova feŭdisma projekto Vjustera

Ni la knabon igu reĝo,ni la palacon igu reĝa.Ni provu tion en interliingvaoVaha n.s. Wacha