1-481003-3533:

Pjaspa estasumo


Esperanto pjas facila,
Pjaspo estas malfacila
iom, ilin regas am'
reciproka, laŭ la fam'.

Esperanto tre esperas,
Pjaspo ĉi esperon peras
al mi mem, malesperul',
kiam spasmas mia krur'.

Kial mi ĉi harojn fendas?
Esperanton mi defendas
kontraŭ stranga Pjaspa em'
ĝin konservi ĝis la sem'.


Glosoj

estas kaj pjas estas samfunkciaj, kaim ili rolas kiel kopuloj. La formo estas ne ĉiam
pjas kopulo.

1-481003-3533: persona identiga kodo de persono nomata konvencie en
Esperanto Blazio VAHA, Hungare kaj police WACHA, Balázs [bala:ĵ]