donh.best.vwh.net/Esperanto/Literaturo/Poezio/cezarpoezio/asfaltvoja.html
1-481003-3533::

Kanto pri asfaltvoja marŝo


Venas de Ateno tul,
kantas de mateno ful
blankharulo kaj ruful’:
maljunulo kaj junul’


Venas de Ateno tul,
drinkas de mateno ful
jen altul' kaj malaltul’:
maljunulo kaj junul’


Jen demandas flanka ul’
renkontata malgajul’
ne minace, sed sen takt’,
volas scii li pri fakt’:

Avo, kien trotas vi?
Nepo, kien volas ci?
Iras de Ateno tul
kien - nulo kun junul’?

Marĝenuloj - restas ni,
sed ne nuloj estas ni!
maljunulo kaj kunul’
iras de mateno ful!!!

Post komenco, venos fin’
marŝas ni du al Berlin’ ,
el Atena dudekop’
restas laste nur duop’!

Plasta ujo – jen plastaĵ’
Vitra ujo – jen vitraĵ’
Jen papera paperaĵ’
ladskatola fieraĵ’!

Ni botelojn ĵetis for!
Diversklasen metis for!
Jen junul’ kaj maljunul’
iras de mateno ful!

Pasis jam longega temp’
marŝas ni plu malgraŭ tent’
ina, vina - kaj serpent’
malgraŭvente kaj sen pent’

Venos al Berlino cu,
estas certe, nur ni du,
Tamen estos bela tag’
kun blankplena verda flag’


Glosoj:

1) tul: la vorteto *tul* estas konfirma postpozicio - pri demovo (kun demova prepozicio de aŭ el)
2) ful: la vorteto *ful* konfirma postpozicio - pri komenco (kun tempa uzo de la prepozicio de)
3) cu: la vorteto *cu* estas konfirma postpozicio pri loka finpunkto
4) ci - vi

Notoj:

1) Pjaspo estas prieksperimentata lingvoprojekto de a.s.Blazio Vaha n.s. Wacha, Balázs Pjaspon devas lerni neniu
2) La supra teksto estas eksperimenta teksto de la lingvoprojekto Pjaspo.
3) La supre montritaj postpozicioj nenion senvalidigas en la Fundamenta Gramatiko
4) Pjaspo estas imagata kiel memstara sistemo, el kiu esperantistoj (por Esperanto)
rajtas ion ajn transpreni kaj ne transpreni.

La versaĵo aperis en Ipernitjo en Majo 2013a. Ĝi estis aperinta en retpaĝo de Don Harlow.,