„Teljes és részletes nyelvtant kidolgozni egyáltalán nem lehet...

egy ilyen nyelvtan nemcsak, hogy nem könnyítené meg a nyelv tanulását, hanem rettentően megnehezítené. Ha egy évszázadon át dolgoznék, és több ezer oldalas könyvet tennék közzé, sem tudnék soha előre látni minden elméletileg lehetséges kétséget és minden kérdést, amely a nyelv tanulóiban felmerülhet... nem arra van szükség, hogy részletes elméleti nyelvtant írjak, hanem, hogy a lehető legtöbb, a nyelvet gyakorlatban felmutató könyvet (különféle irodalmi fordításokat) alkossak, ilyen jellegű könyveimből bárki.... sokkal könnyebben és pontosabban megtanulhatja, mint a legvastagabb grammatikából.” Grau ist alle Theorie, die Praxis ist das wichtigste (Zamenhof levele Bourlet-hez, 1904-ben).