Vidi na jo kio


Ordinara pjas mi homo,

ha - mi vidis tamen strútojn,

ha, mi vidis ankaŭ stratojn,

vidis na jo stráto, strúto,

na jo homo, domo - vídis

mi, jes, vídis dómojn, hómojn.

jes, mi domojn, homojn - vídis.


Vidi na jo domo, homo

estis al mi tré agráble.

Fáris ni na tuta búrgo,

na kastéloj, silka-sáble.

Fakte. ni agrable lúdis.Naj ni ludis tute pace,

ni ne sakris, ne masakris,

ni nek sakris, nek masakris.

vi tel eble tion vidis,

ĉoj ni renkontiĝis iam.


Dum ni ludis gaje plaĝe,

mevoj alnaĝadis plaĉe

por studadi na jo homo.

Glosoj, notoj

na - prepozicio de rekta objekto (prenita el naismo de Makkink). En Pjaspo la

prepozicio na estas aplikebla pli vaste, ol estas proponate de naismanoj,

tamen ĝi ne estas iam ajn nepre aplikenda.

jo - interprepozicio de pluralo Pjaspa, uzebla fakultative, antaŭ nomvortoj,

nomvortaj sintagmoj (kaj post prepozicioj, se la nomvorto havas, en la

koncerna frazo, prepozicion).

pjas - estas (kopulo fakultativa, en Pjaspo)

Pjaspaĵo
- io Pjaspa, Pjaspa formo, Pjaspa vorto, Pjaspa teksto ks.; ĉi tie:
teksto en Pjaspo

Pjaspo - lingvoprojekto konservanta ĉion el Fundamento de Esperanto, sed
havanta ankaŭ novajn - fakultativajn - elementojn kaj elemento-tipojn

naj ni - ni, sen vi (en Pjaspo)

ĉoj ni -
ni, kun vi (en Pjaspo)

ni (en Esperanto kaj Pjaspo) - naj ni aŭ ĉoj ni (aŭ: ni), en Pjaspo

vi tel - vi pluraj (en Pjaspo)

vi
(en Esperanto kaj Pjaspo) - viVokalo supersignita je dekstra korno
(á,. é. Í, ó. ú, áŭ) ĉe akcentata silabo de iu ajn
vorto en Pjaspo indikas, ke tiu vorto estas emfazata, to. e. akcentata ankaŭ
je sintaksa nivelo, ekz. ĝi estas fokusa elemento de la propozicio/frazo
ke la vorto, en kiu ili rolas