1-481003-3533:


PJASPAĴO JE MALTRANKVILULO


Mi pjis maltrankvila,

mi pjas maltrankvila,

mi pjos maltrankvila -

estas maltrankvila:


estis maltrankvila,

estas maltrankvila,

estos maltrankvila:

mi pjas maltrankvila.


Mi pjas maltrankvila,

mi pjos maltrankvila:

ĉar pjis maltrankvila,

restas maltrankvila.


Malpjas mi trankvila,

estas maltrankvila,

malpjas mi trankvila,

mi ne estas tia.


Ĉar pjas mi maltia

restos maltrankvila,

ĉu el maltrankvilo

ĉerpu mi trankvilon?


Estas mi trankvila,

estis maltrankvila,

pjas trankviliĝanta,

estos mi trankvila.


Statas maltrankvila

mi: pro maltrankvilo;

strebas al trankvilo:

iĝos mi trankvila.


Vi pju pli trankvila,

vi pju pli trankvilaj,

Iĝu, vi, trankvilaj,

estu plu trankvilaj!


Faru ni do planojn,

gardu plu infanojn,

vartu ilin, viglajn,

pju ni pli trankvilaj.

GLOSOJ


1-481003-3533: n.s. WACHA, Balázs (elp. vaha, bala:ĵ) a.s. Blazio VAHA

esti - esti asertata io, iu, ia; situi, stari, kuŝi, pendi troviĝi (ie); ekzisti,

iĝi (ia) - ekesti (ia), fariĝi (ia)

pji - esti (infinitivo de fakultativa kopulo en Pjaspo)

pjis - estis (indikativo preterita de fakultativa kopulo en Pjaspo)

pjas - estas (prezenca indikativo de fakultativa kopulo en Pjaspo

pjos - estos (indikativo de estonta tempo de fakultativa kopulo, en Pjaspo)

pju - volitovo de fakultativa kopulo, en Pjaspo

Pjaspo - lingvoprojekto

Arabono - urbo Győr (djö:r), en Eŭropa Unio, Hungarlando


La tekston mi, n-ro 1-481003-3533, verkis la 28an de Aprilo 2013a, en Arabono,

inter la kvina kaj sesa horoj.