Skize:

Jen jamaĵoj pjas tre pláĉaj,

jen jamaĵoj málpjas plaĉaj

tamen eĉ jamaĵo láma

pjas ja, jes, estaĵo jáma.


Pli precize:


Málpjas ĉio jama áĉa,

málpjas ĉio jama pláĉa.

Helpas vólo paciénca,.

Iam, iel - prov' sciénca.Iom klarige:Multo fakte pjas maláĉa,

tamen kelko málpjas pláĉa

'as tre, 'jas tre, pjas tre bone,

ke neniu sidas trone.


Pli profunde:Ono de la tron' pjas óro,

oni taksas ĝin trezóro,

sed, ve, ulon, kiu tronas

tron-rimenoj vúnde zonas.


Iom ŝerce,

tamen serioze:Disciplínnon disciplenan

tamen ja kompréno-plénan

mi imágas, misimagas,

kiam mi traurbe vagasDisciplinnon dí-sci-pénan

tamen ja koléro-plenan

mi deziras ĉiam brémsi

vivo ja ne vivas - sén sí.


Sensoj reselektas pénojn.Resume:


Málpjas ĉío jama plaĉa,

málpjas ĉio jama aĉa.

Helpas iam ja sciénco,

helpas ĉiam paciénco.


Ĝi selektas eĉ la bénojn.


Glosoj, notojdekstra korneto en Pjaspo indikas (fakulttive) fraz-akcénton, emfázon

malaĉa -
bonega, mojosa, ŝateginda, admirinda

disciplinno - disciplino (fakultativa versio, en Pjaspo)

discipleno - disciplino (luda vorto pri disciplino, en Pjaspo)

io pjas io, ia - io estas io, ia (fakultativa Pjaspa kopulo, prezenca indikativo)

io malpjas (io, ia) - io estas asertata ne esti... (io, ia)

pjaspaĵo - io en Pjaspo, io Pjaspa

Pjaspo - lingvoprojekto, konservanta ĉion el Fundamento de Esperanto, sed havanta
ankaŭ elementojn kaj strukturojn, kiuj en Fundamento de Esperanto
mankas.