Nyelvem, mióta ajkaim beszélték,

..kihalt, előbb mint végrehajthatatlan
..művük' Nimród népei megkisérték.
Mert emberi ész műve tarthatatlan
s romló, lévén támasza csak a lenge
..és csillagoktól függő akaratban.
Azt az ős Természetnek hozta rendje,
..hogy az embernek nyelve van; de rája
..bízta, hogy így vagy úgy, szépítve zengje.
Mielőtt lelkem a Pokolra szálla,
..földön a legfőbb, Jónak neve El volt,
..aki ma fényem' ez örömbe zárja.
Azután Éli lett az, ami El volt;
így van ez, mert a halandók szokása
mint a lomb: új jön, ha a régi elholt.

(Babits Mihály fordítása)

Vö. Umberto ECO: A tökéletes nyelv keresése, Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 1998.
(az 1993. évi olasz nyelvű kiadás lapján).