1-481003-3533:


Ekzistas akvo: giptas akvo.
Imjas akvo.
Ĝi pjas akvo.
Ĝin ektrinku!

Ekzistas akvo: estas akvo.
Estas akvo.
Ĝi estas akvo.
Ĝin ektrinku!.


NOTOJ


1) Pjaspo estas lingvoprojekto

2) La vortoformo pjas en Pjaspo havas la funkcion de fakultativa kopulo (en indikativa prezenco),
sed ne estas sinnonima je aliaj sencoj de estas (ekz. troviĝas, staras je dispono, estas havata,
situas ks.). Samtempe ankaŭ la kopula senco de estas estas, restas, restos valida.

3) Pjaspo ne estas lernenda. Pjaspo kaj Esperanto estas transkompreneblaj.

4) 1-481003-3533: identiga numero de la persono verkinta ls supran pjaspaĵon.