a.s. Blazio VAHA:

Esperantaĵo Pjasp-idea

Ĉu mi estas heredinto?

Ĉu mi estas herezonto?

Mi heredas kaj herezas -

kiun tio interesas?


Heredulo, herezulo,

aĉa estas vi ruzulo,

vi post vi la pordon trenas,

kaj ŝlosilon en ĝi tenas.


Pordo estas por eliri,

pordo estas por eniri,

pordo estas por la ĉambron

kaj la mondon kunadmiri.


Ĉu mi estas heredulo?

Ĉu mi estas herezulo?

Mi heredas, mi herezas,

sed neniun interesas.