Esperigeto

por espistoj

 

Vin, por legi, mi ne ĉenos,

per pjaspaĵoj vin ne  ĝenos.             

Ne mistraktos mi vin Pjaspe,

sed nur alilingve: Espe. 

Mi ne diris  lastan "ne":

Espe mi dirigos: "ve".  

Devos vei do vi  plu: "ve",  

dumsunbrile kaj dumpluve.

 

GLOSOJ 

 

Esp-o, Espo - Esperanto  (imite al Kolomano Kalocsay) 

esp-isto, espisto -  esperantisto (imitel al Kolomano Kalocsay)

Espe, espe:  en  Esperanto

Pjaspe, pjaspe: en pjaspo

Pjaspo, pjaspo: esperantido de B. Vaha