a.s. Blazio VAHA (n.s. WACHA, Balázs, elp. bala:ĵ):
Pjaspaĵo pri manko de

fitneco, velneco, saneco, gajeco

En ĉi tiu gajecejo mi min sentas nun malgaja,

en ĉi tiu fitnecejo mi min sentas nun malfitna,

en ĉi tiu velnecejo mi ne sentas nun velnecon.

Eble mi eĉ en sanejo ne plu sentos jam sanecon.


En ĉi tiu fortigejo ne sukcesas mi fortiĝi,

en ĉi tiu babilejo mi nun emas senvortiĝi.

Mi min sentas jen malvelna - kaj malfitna kaj malsana.

Tamen min genepoj igos gaja, fitna, velna, sana.
GLOSOJ


a.s.
: adaptita skribo-formo de (adpatita) nomo

n.s. : neadaptita skribo-formo de nomo

fitna - freŝforta

(fita - freŝforta, ankaŭ en Esperanto; fitna: nur en Pjaspo, nun)

velna - agrable sansenta kaj kontenta

pjaspaĵo - io Pjaspa, io en Pjaspo, Pjaspa vorto, Pjaspa teksto ks.

Pjaspo - lingvoprojekto enhavanta ĉion el Fundamento de Esperanto, sed havanta ankaŭ

elementojn kaj strukturojn, kiuj en Esperanto mankas

velnecejo
- bonfartiga hotelbanejo

fitnecej
o - bonfartiga trejnejo, publika trejnejeto, fortigejo

fortigejo - fitnecejo

sanejo - sanatorio, sanprotektejo, sanigejoTrenaspreni pjaspaĵojn al aliaj lingvoj estas permesate, kun preferinda indiko de la fonto.