Pjaspaĵo pri speco de brando

Nu jen kion, mi elpensis...

mi hieraŭ trinkis vodkon,

plus iom da suda vudko,

sed mi ĉesos, kaj jen, kio,

mi trinkados jam... jen kion:

mi trinkados votkon -

vutkon!


Tio estas pli facila.Votkan vutkon,

vutkan votkon!

Vot - ko.

Tio estas pli efika.

Votko!

GLOSOJ, NOTOJ
io difinubla - io, kiun oni povus difini, sed kion oni ne difinas

kozo - aĵo, ento, eco, ado, ulo, objekto aŭ persono aŭ nocio aŭ kvalito aŭ ago; io difinubla

vodko laŭ Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto:

vodk9o Brando el hordeo, maizo aŭ terpomoj, produktata i.a. en Rusio, Ukrainio, Pollando, Finnlando. viskio.

Fonto

http://vortaro.net/
vodko (kompletigo) - vodko en norma Esperanto kaj en Pjaspo, kun nuanco de formala stilo

votko
- vodko ĉe Spomenka Ŝtimec, krome en Pjaspo

vutko - Pola vodko ĉe Spomenka Ŝtimec

vudko - Pola vodko en Pjaspo je stilo formala

vutko - Pola vodko en Pjaspo je stilo leĝera aŭ en kvazaŭ-dialekta uzo

vino - trinkaĵo, kiun hieraŭ mi efektive konsumis, kontraste al vutko kaj votko fantaziaj.

Pjaspo - lingvoprojekto konservanta ĉion el Fundamento de Esperanto, sed enhavanta ankaŭ

kozojn, kiuj en Fundamento de Esperanto ne okazas

P.s. Dankon al Jozefo HORVATH pro rekomendo de uzo de la reta PIVo.