Naisme agordita reta pjaspaĵo
Ĵus vi usto min demandis,

ĉu mi uzas jam na ReVo,

uzas jam, na ReVo tiĥ, mi;

uzas plu na revo tal, mi.


Ĉasas mi realajn revojn.Glosoj
----------
ReVo:


http://www.reta-vortaro.de/revo/revo laŭ ReVo: Imago de feliĉigaj, dezirataj aferoj: plekti revon; fine efektiviĝis mia revo; mia revo eble estas utopiaZ; hodiaŭa revo povas fariĝi morgaŭa realo; ĉio apartenas ankoraŭ al la regno de revojZ; li sidis dronanta en revojB. utopio

vi usto - vi, ŝatata persono
vi ustoj - vi, ŝatataj personoj
tiĥ - postpozicio indikanta, ke la antaŭa vorto estas mallongigo.
tal - postpozicio indikanta, ke la antaŭa vorto ja ne estas mallongigo.
na - prepozicio, kiu indikas, ke la sekva frazelemento estas rekta objekto (de la verbo, ĉi tie).


naismo:
vd. Manfiesto de naismo

Manifesto de naismo:

http://esperanto.wikia.com/wiki/Manifesto_de_naismo

Pjaspaĵo
: io en Pjaspa, io en Pjaspo, Pjaspa elemento, Pjaspa strukturo, Pjaspa vorto, Pjaspa teksto.

Pjaspo estas lingvoprojekto, enhavanta ĉion el Fundamento de Esperanto, sed havanta ankaŭ struktur-tipojn, strukturojn kaj elementojn ne-Fundamentajn.

Pjaspo ebligas fakultativan uzon de la prepozicio na, prenitan el naismo, pli vaste, ol naismo mem tion rekomendas, tamen uzo de na restas (ankaŭ) en Pjaspo fakultativa

Pjaspo ne estas lernenda, kvankam kono de Pjaspo plifaciligus alproprigon de Esperanto, do Pjaspo sendube povus havi propedeŭtikan (lerno-preparan, lerno-helpan) funkcion.