Ide másoltam Horváth József beszámolóját:


Nem először szervez közös rendezvényt a győri Verda Stelo vasutas >
csoport a klubnak helyet adó VOKE Arany J. Kultúrházban. A >
Seuso-kincsekről tartott előadás, amely nagyon kedvező viszhangott >
kapott, csak megerősítette ezt a nézetünket. A tanulságokat az >
alábbiakban foglalhatom össze:>


1) A kultúrház helyiséget és eszközöket adott.>
2) Hirdetményt jelentetett meg az utcán és a helyi lapban.>
3) Nyitottunk a város közönsége felé; a rossz idő ellenére szép számban >
jöttek nem eszperantista érdeklődők.>
4) Ebben szerepet játszott a téma találó megválasztása is.>
5) A megnyitóban elhangzott, hogy az előadás az eszperantisták és a >
kultúrház közös rendezvénye.>
6) Járeb Ottmár ügyesen beleszőtte az eszperantót az előadásába (a >
vetített képeken a feliratok pl. eszperantóul voltak). Így az nem hatott >
közvetlen propagandának. Gyülekezés közben élénk eszperantó társalgást >
hallhattak a kívülállók.>
7) A kultúrház vezetője látta a szép számú résztvevőt, és segítséget >
ígért a jubileumi kiállításunkhoz is.>
8) A kívülállók tapasztalták az eszperantó létezését és értékközvetítő >
szerepét.


A fő tanulság ez utóbbi pont, tehát hogy a nem eszperantisták saját >
szemükkel győződhettek meg arról, hogy az eszperantó létezik, és >
kultúrát közvetít.


Horváth József