PJASPA EKIR-KANTO   

en proksumuma Esperanta traduko

             

  

                                    Ni  ĉi kunaj  ridas,

                                                         ni aliaj, senvie,  ni ploras,

                                    ni ĉiuj  eble kreteniĝis,

                                    ni amase  ja freneziĝis.

 

                                     Kaj mi mem

                                                            ridante ploras,

                                     jen mi,  persone,  ridas plore

                                     dume keksojn manĝas mi vore.

                                  

                                     Ho amikoj,  geamikoj,

                                     amikinoj, amikiĉoj,

                                     jen senkiĉa, skiza skemo.

 

                                     Dise kuŝas brasikrestoj.

                                     londoneroj, hamburgeroj

                                     kaj la Budapeŝta skolo.

                            

                                     Mi fariĝas konsumema.

                                     Eksamikoj jam disiris,

                                     ĉiu kun siaj radikoj.

                                                                  

                                     Donu mian do hanapon,

                                     alsidiĝu   ĉi-kanapen,

                                     ni poemojn legu, tamen!

 

                                             *       *        *

                                        

                                       Ĉu  eksistas espero?

                                      Ĉu   espero egzistas?             

                                      Tio eble ekzistas. 

 

                                           *           *          *

  

                                     Ĉi tiuj,  ni,  ridas, ni aliaj  ploras,

                                     Ni vaste  eble kreteniĝis,

                                     ni  multaj tute freneziĝis.

                           

                                    Ni, tiuj sen vi,  venis de malsupre 

                                     ho–amikoj,    iks-amikoj,

                                     transniaj  ni iru ek, amikoj!

 

                                   Ĉi tiuj,  ni vidas nun  – desupre, 

                                    ni, kun vi aliaj,  vidas nun - dedise,                             

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------               

 

 

                                   PJASPA  EKIR-KANTO    

                                

                                    Ĉoj  ni ridas,

                                                               noj ni ploras,

                                     flaj ni eble kreteniĝis

                                     flaj ni tute freneziĝis.

 

                                     Kaj mi mem

                                                            ridante ploras,

                                     jen mi  enko  ridas plore

                                     dume keksojn manĝas vore.

                                  

                                     Ho amikoj,  geamikoj,

                                     amikinoj, amikiĉoj,

                                     jen senkiĉa, skiza skemo.

 

                                     Dise kuŝas brasikrestoj.

                                     londoneroj, hamburgeroj

                                     kaj la Budapeŝta skolo.

                            

                                     Mi fariĝas konsumema.

                                     Eksamikoj jam disiris,

                                     ĉiu kun siaj radikoj.

                                                                  

                                     Donu mian do hanapon,

                                     alsidiĝu  ĉi-kanapen,

                                     ni poemojn legu, tamen!

                                        

                                               *       *          *                            

      

                                     Ĉu  eksistas espero?

                             Ĉu   espero egzistas?             

                             Tio eble ekəzistas.  

                             Povas esti:  ekŭzistas.

 

                                         *      *       * 

               

                                   Ĉoj  ni ridas,  noj ni ploras,

                                   flaj ni eble kreteniĝis,

                                   flaj ni tute freneziĝis.

                               

                                    Noj ni venis de malsupre 

                                    ho–amikoj,    i ks-amikoj,

                                    flaj ni iru ek, amikoj!

 

                                   Ĉoj ni vidas nun  – desupre, monte kvantas nur –  mesaĝoj,

                                    noj ni vidas nun - dedise, 

                                   flaj ni fermas la okulojn, 

                                  

                                                                               

 

                                    

                                   noj ni do ekspiru forte

 

                                    ĉu ni, flaj ni,  faru provon?

 

Glosoj:

 

ĉoj ni:    ni, kune kun la alparolatoj; mi kaj la alparolatoj; ni kaj la alparolatoj

noj ni:    ni, kun aliaj, sen la alparolatoj; mi kaj aliaj, ni, parolantoj, kaj aliaj

flaj ni:    ni  kun la alparolatoj kaj kun aliaj  (ni, multaj, dise)

ho-amiko,  h-amiko:  preferanto skribi ch, gh, jh

iks-amiko:  preferanto skribi cx, gx, jx

amikiĉo:     amiko, viramiko  (ne amikino)

mi enko:    mi persone, mi kiel individuo (ne kiel reprezentanto de firmao, organizo)

 

Pjaspo, pjaspo :   planata-supozata, estonta  lingvoprojekto de Blazio Vaha; supozata speco de      esperantido.

radiko  -  kio nutras  de-malsupre, de-subttere,  de-antaǔlonge, de-antikve,

                 hereda konscio-nutro,  persona tradicio

 

Notoj

 

1) La supra teksto estas eksperimenta teksto en eksperimenta stadio de la

    esperantideca lingvoprojekto pjaspo

 

2)  La supra teksto  estas   skribebla  je la Fundamen alfabeto de Esperanto,  IFA-e,

      iks-ume, ho-ume kaj  INKA-ume (je la alfabeto rekomendata de Otto Haszrpra),

      krome  je skribo kun la surogata uzo de apostrofo au simila signo. Oni  

      indiku  komence la uzotan skribosistemon. Krome oni rajtas reskribi gxin je

      nuraj etliteroj aux  je nuraj grandliteroj (minuskloj, majuskloj).  

 

3)  la vortoj (morfemoj)   ĉoj,  noj,   flaj estas  pronommodifaj  partikuloj sen (duagradaj)      morfologiaj   kategorioj, t.e.  sen  propra, forme esprimata kategorio de  nombro kaj kazo.   Ili estas uzataj nur kun    la  persona  pronomo  ni.

 

                                            ĉoj ni                ni (sen vi)  

                                            ĉoj nin             nin (sen vi)    

                                            ĉoj-nia             nia (sed ne via)

                                            ĉoj-nian            nian (sed ne vian)    

                                            ĉoj-niajn           niajn (sed ne viajn)    

                            

                                          

                                            noj ni                ni (kaj ankaǔ  vi)  

                                            noj nin             nin (kaj do ankaǔ  vin)    

                                            noj-nia            nia (kaj ankaǔ via)

                                            noj-nian          nian (kaj do  vian)   

                                            noj-niajn          niajn (kaj do ankaǔ  viajn)    

 

 3) enko -  la  (minimume dumorfema)  vorto enko (enk-o)  estas pronomsubstantivo,

  kiu insistas pri individua pesneco, kontraste al apto. 

                                           mi enko   -  mi (persone)     

                                           mi apto   -   mi

                                               (ekz. kiel reprezentanto de Iksa Esperanto-Asocio) 

                                           mi-enka  -  mia  (persone posedata)

                                   ni,  tutare,  fermas la okulojn, 

                                   monte kvantas nur –  mesaĝoj,

                                   ni  transgrupe   do ekspiru forte,    

                                   ĉu ni,  multaj,  disaj, kunaj,  faru provon?