Red. Zlatko TIŜLJAR:

Internacia Familo - utopio aŭu relaĵo

(materialo de simpozio)

Internacia Familio - Utopio aŭ Realaĵo, 06-09. julio 1994, Graz, Aŭstrio)

Eldonis:

Inter-Kulturo, Maribor, 1995


Ralph HARRY: La familio en la socio
Ralph HARRY: Familioj de diplomatoj
Seán Ó RIAIN: Kvarlingva diplomata familio
Jozef REINVART: Familioj de diplomatoj

....

Renato CORSETTI: Kiun lingvaron vi parolas
Zdravka METZ: Deenaska trilingveco
Zlatko TIŜLJAR: Edukaj valoroj de dulingveco en la kazo de nacia lingvo kaj esperanto

Barbara PIETRZAK: Esperantistaj familioj antaŭ la mikrofono de pola radio - ĉu edukado al toleremo?

Balázs WACHA: Dulingveco en familio unuetna
Thomas KLEEMANN: Plurlingva ediladp en internacia familio
Amri WANDEL: Edukado de infanoj en plurlingva medio
Anna BESENYEI: Kiel mia filino ellernis legi

Letero de d-ro Henryk J. SOKALSKI, kunordiganto por la Internacia Jaro de Familio
al prof. Karl HAAS, prezidanto de la preparkomitato por la simpozio
"Internacia Familio - Utopio aŭ Realaĵo'.