Vi amantoj, vólas tró,

ankaŭ mi plu ámu tré,

ónon de la ĉef'primatoj,

nur duónon de l' amatoj.

Né ekzístas Dio, jes,

sed mi amas tion, jes,

ke la vero unuécas,

nur detáloj centmilécas.