hungara esperantisto difinubla, al sia patrolando

(PJASPAĴO LA 15AN DE MARTO 2013a)


mi min mem ne igis hungáro,
nek min igis mi eŭropáno.
min gepátroj igis hómo,
aldoniĝas daŭre krómo.

havas dék únu ciferojn,
- identígan mi numeron.

malgraŭ stulto, pén', marĉánd',
vívu, mia patroland'!


a.n. blazio VAHA
n.s. WACHA balázs (bala:ĵ)

1- 481003-3533

a.n. adaptita skribo (de nomo)

n.s. neadaptita skribo (de nomo)

la - fakultativa, do forlasebla, (vere) difina artikolo en Pjaspo

difinubla
- certa

á, í, ó -
akcentaj vokaloj en emfazataj vortoj, en Pjaspo (dekstra korno indikas fraz-akcenton)

pjaspaĵo
- teksto en Pjaspo

Pajspo
- lingvoprojekto kun ĉio el Fundamento de Esperanto kaj kun aliaj, novaj
elementoj kaj strukturoj