Averta strofeto
Estas evidente:

vi ecas tute saĝa,

vi statas nun malsaĝa.

Nu, vi entas homo.


Hej, rekonstantiĝu,

tute ne stultiĝu!Glosoj, notoja.s. - adaptita skribo-formo (de nomo), ekz. esperantigita nomo

n.s. - neadaptita skriboformo de nomo, tradicia skribo-formo de nomo

io pjas io, ia - io estas/ecas/entas io, ia (la formo "pjas" rolas nur kiel kopulo)
io ecas ia - io estas ia (esence, ĝenerale, kutime)

io statas ia - io estas ia momente

io entas io - io estas io, io A estas elemento de kategorio B

estas - pjas, entas, ecas, statas; situas, pendas, staras; troviĝas, staras je dispono

ekzistas (la formo "estas" ne ĉiam nepre rolas kiel kopulo).

pjaspaĵo
- io Pjaspa, Pjaspa teksto

Pjaspo
- lingvoprojekto, konservanta ĉion el Fundamento de Esperanto, sed havanta ankaŭ novaĵojn. Pjaspo estas lingvoprojekto, proksima al unua stadio de planlingvo, sed ĝi ne estas matura planlingvo (Evoluo de planlingvo havas laŭ Detlev Blanke pli ol dek (14, mi pensas, sed eble eĉ pli multe da) evolu-stadioj, kaj ankaŭ "jamaj lingvoj" evoluas).Pjaspon devas lerni neniu
.
a.s. Blazio VAHA
n.s. WACHA, Balázs

1-481003-3533