Hungarlando, 2013
Ĉu mi nun skizu eĉ parte la mankaron?.

Ĉu skizi?

Mankas demokratio, por ni, kaj en ni.

jes, en ni.

Mankas nutraĵo kaj tegmento por multaj,

kaj eĉ pli.

Mankas rezignem' pri potenco kaj havo,

eĉ nun, plu.

Mankas vol' sincera pri eĉ lingva klaro

samlingva.

Mankas komprenemo, orela, litera

aŭ gesta.

Mankas solidaro vastvola, ĉi-tera

sincera,

kapablo kompreni motivojn, provojn

ne proprajn,

diversajn;

aŭdi dek-opojn kaj centmil-opojn

- aŭskulti,

sekvi atente aliajn klopodojn, sin

- esprimi,

strebo kaj penado al vera konsento:.

mankas ja respekto al ĉies korsento.Refoje ni fidu

idaron,

junularon,

je animforto restanta -

ni fidu.