Sa l u t o-kanto

por tuttera infanaro
kaj plenkreskuloj
tie kaj tie

(En Novembro de la jaro 2002a)

---------------------------------------------------------


Kepo estas
sur la kapo
en miaj manoj
estas mapo.

Haŭ, saluton!
aŭ - saluton!
Hej hop saluton!
Kepsaluton!

Absolutan
korsaluton!
Aŭ: cepsalatan
kapsaluton!

Hej, sijamboĥ
al vi ambaŭ
Bonon kaj belon
tuj aux baldaŭ

Ritsaluton
lokkonforman!,
Ritan saluton
reverencan!

Ridsaluton
hej (tre) dubsencan
ridan saluton
eĉ sensencan!

Post-long-dorman!
veksaluton!
Post-eksalutan
ĝissaluton!

Jen promena
okulsigno
por vin saluti
kun plen-digno!

Ne: adiaŭ!
Ĝis revido!
Ĝis postmalfida
malmalfido!

Gajajn dancojn
ĝislaciĝajn!
Kaj: korfeliĉon
gxisrevidan!

Ĉapsaluton!
Kepsaluton!
Aŭ nur perukan
kapsaluton...

Verte mi vin
jen salutas,
mane kaj frunte
resalutas.

Certe mi vin
kvin salutos
kvinfoje - kaj vi,
kun mi ludos.

(Se nur flustre
mi salutus,
eble el lud' vi
min ekskludus!)

Kapsaluton,
Kepsaluton,
Levu la mapojn!
Mapsaluton!

Bum, saluton.
al vi, iom,
ne salutadu,
knabo, tiom!

Haŭ, saluton!
Ĉaŭ, saluton!
Hej hop saluton!
Rapsaluton!

Rabsalutoj
estas tristaj -
la retsalutoj
estas miksaj.


Iuj volus
repsaluton!
Nordo salutu
rete sudon.

Jen ĉe fino
finsalutu!
Ĝis (la) revido -
ne salutu

Retsalute
mi informas
vin ke preskaŭ
ĉiu dormas.

Bonan nokton
se mi diras -
bonan matenon
mi kunfidas.


GLOSOJHaŭ, saluton!: varma saluto al Ĉinaj kaj ne-Ĉinaj esperantistoj, plenreskuloj kaj infanoj

Ĉaŭ! - malofta, junulara salutformo; titolo de junulara retpaĝo
Sijambohx! (Si j a m bghx, kun akcento sur la antaŭlasta silabo) - mia
salutvorto al sud-afrikaj kaj aliaj esperantistoj, pli
aŭ malpli kreskintaj

Kapsaluton! - mia saluto al najbarĉambraj esperantistoj

rid-saluto - saluto de knabino al knabo

kepo - ĉapo ekzemple de soldatoj
morgaŭ - (tuj) post hodiŭ

peruko - falsa hararo de homo
La strofaro aperis pli frue cxe la forumoj Kreado
kaj Edukado.net
E.s. Blazio VAHA
(n. s. WACHA, Bala'zs)

Fri Nov 22, 2002 7:12 pmwacha@...
Send EmailForward < Prev Message | Next Message >


Expand MessagesAuthorSort by Date
<!-- document.writeln("Saluto-kanto"); // -->Saluto-kanto
Sa l u t o-kanto por tuttera infanaro kaj plenkreskuloj tie kaj tie Kepo estas sur la kapo en miaj manoj estas mapo. Haux, saluton! aux, saluton! Hej hop...