Interparolas Blazio kaj Adalbero

Blazio:

Okazis io en Budapesxto.

Adelberto: Kiam?

Blazio: la 15-an de majo 2007, posttagmeze, de la 17a horo ghis la fino de ventego..

Adalberto:

Kio okazis en Budapexto, la 15-an de majo 2007,
en la Domo de Hungaraj Verkistoj, interl akvina horo kaj la fino de la ventego?


Blazio: :

Oni prezentis poemojn de junaj hungaraj poetoj. Kaj poste oni prezentis Esperantan tradukvolumon de fama hungara poeto

Adalberto: - De kiu poeto?


Blazio: - De Attila JO’ZSEF (jo:jxef).

Adalberto: Cxu temas pri laboro de kolektivo?

Blazio: Ne, la volumo, kiun oni prezentis, enhavas poemojn nur de unu arttradukisto.

Adalberto: Kiu do estas la lauxdinda tradukinto de poemoj de Atttila JO’ZSEF?

Blazio: La tradukinto estas Imre SZABO’.

Adalberto: El kiuj konsistis la publiko?

Blazio: Junaj poetoj mem rolontaj, hungaraj esperantistoj, rolontaj personoj,
kompetentuloj pri metriko hungara: Erika SZEPES, István SZERDAHELYI,
eksperto de Esperanta kaj hungara metrikoj, Petro RADOS, kaj aliaj.
Ni ne estis malmultaj.Adalberto: Kiuj recitis aux kantis poemojn de JOZSEF? Blazio: Sheila BOATENG kaj Eva FARKAS-TATAR recitis,,- György PETRIK muzikis kaj kantis poemojn. -


Adalberto: Kion vi , Blazio, nepre mencius pri la volumo?

Blazio:

Unue mi citus la tradukinton mem. Imre SZABÓ skribas en sia "Noteto de la tradukinto":

"Havi en Esperanto foje plenan verkaron de Attila József - tio estas
mia revo, pli kaj pli firme sidanta en mia animo".

Mi aldonus, ke la unua Hungara Antologio (1933) sxajne enhavis nenion de Attila
József:

demeter.oszk.hu/apache2-default/d.php?


En 1983, La dua Hungara Antologio, redaktita de Vilmos Benczik, enhavas
13 poemojn de A. J., tradukitajn de Kolomano KALOCSAY, Márton FEJES,
Lajos TÁRKONY, Péter András RADOS.

eo.wikipedia.org/wiki/Hungara_antologio

En la jaro 1986 aperis la volumo Urboranda nokto de Attila JÓZSEF,
redaktita kaj postparolita de Vilmos BENCZIK.

La konata mallonga auxtobiografio (Curriculum vitae) de JÓZSEF tie estas
tradukita de Imre SZABÓ.

El 80 tekstoj (79 poemoj) tie 43 estas tradukitaj de Imre SZABÓ.

En 2006 por aperigi tradukojn de I. SZABÓ elde Attila JÓZSEF
kunlaboris: Imre SZABÓ mem, Gabriella GELENCSÉR (kovrilbildo), Jozefo
BAKSA, András BÁGYI (redaktintoj), Humana Euxropo-Asocio (eldoninta
organizo).

En la volumo mi haste kalkulis 129 (cent dudek naux) poemojn, mi
rekalkulos ilin ankoraux foje,  pli zorge).


La poeto starigas altajn postulojn koncerne ecx la nuran plej
eksteran aspekton de la poemoj: ritmon, rimarangxon, sonefektojn.
SZABÓ fidele rekreas komplikajn poemarangxojn kiel ekz. la soneton
Malsato (Éhség) kun rimarangxo abba abba cde ced, kun puraj rimoj
(plenavide, sindivide) kaj fortaj asonancoj aux  rim+asonancoj:

-vaporo.. la voro ...honoro; maltrank/vilas ... ili /spiras; kaj
sen/sxangxas... mangxas.

Li (kiel JÓZSEF mem), bone kombinas aplikadon de la tempomezura
kaj de la hungara nacia akcentomezura metrikoj. Mi havas la impreson,
kejambeca ritmo che Szabó iam estas pli konsekvenca ol che Attila
JÓZSEF mem.- Kelkfoje senteblas ankaux "sprito de la tradukinto" kiu ja
emfazas ideon de la poeto, sed je rimedo memstara. Ambaux aferojn
mi intencas priekzempli per la suba citajxo:

Ne estas senkulpigo (Tudod, hogy nincs bocsánat,) / Ne ekzistas pardono
do vanas sinkulpigo (hiába hát a bánat)/vana estas do pento/malgxojo (ambigue)

destine estu viro (Légy, ami lennél: férfi.) / Estu, kiel vi estus, viro,.

reverdas post vi tigo (A fű kinő utánad).> / herbo(j) postr vi rekreskos

Mi deziras al Emeriko alie Imre SZABÓ pluan sukcesan revo-plenumadon.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------