Novaj aldonaĵoj:http://www.ipernity.com/doc/katalin.kovats/home/video

http://www.ipernity.com/blog/bernardo/202566

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Malnovaj titoloj:


BARTHA Csilla (1999): A kétnyelvűség alapkérdései. Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó.

BARCSAY, Zsuzsa [barĉai ĵuĵa]: Du-plurlingva edukado de infanoj en la familio kun aparta konsidero al Esperanto. Kézirat 1982.

BESENYEI Anna [beŝenjei] : Kiel mia filino ellernis legi au ta hejme farita legokajero.

BRENNAN, Anna -Renato CORSETTI, Renato: Cirkulaĵo por esperantlingvaj paroj kaj familioj. 1987

CORSETTIi, Renato [korsetti], red): Denaska dulingveco. Konsiloj por gepatroj. Universala Esperato-Asocio. Surbaze de originalo eldonita de AACLAME, Canberra 1994.

Corsetti, Renato 1995: Kiun lingvaron vi parolas? Observoj pri multlingveco kaj Esperanto en ĝi.

En: Tiŝljar, 1995.

CSISZÁR Ernő (1980): Már a bölcsődallal elkedzdhető. En: Világ és Nyelv. Magyar Eszperantó Szövetség.

CSISZÁR Ernő: Gyermekek kétnyelvűségének esélyei. En: Világ és nyelv, 1982/2.

Csiszár, Ernö 1995: La etoso de familiaj renkontiĝoj. En: Tiŝljar 1995, 77-83.

ERVIN, S. M. - OSGOOD, C. E.: Second language learning and bilingualism. ln: Osgood, C. E.-Sebeok,T. A. (szerk Psycholinguistics. A survey of theory ....... research problems. Bloomington 1965. 139-14 6.c ...

Golden, Bernard: Forgesitaj anoj de la esperantista popolo - la izoluloj. Eventoj. 57. 1994. 1. 2. 7.

GÖNCZ Lajos A kétnyelvűség pszichológiája. Novi Sad 1985.

JOHANSON, Stan: Pri Aminda verkita de Leendert C. Deij:

http://esperanto.net/literaturo/roman/libr/amindarecsj.html

2 KLEIN Edit: A két- és háromnyelvű gyermekek. (Kézirat) Budapest 1983.

.. KLEEMANN, Thomas 1995: Plurlingva edukado en internacia familio. En Tiŝljar 1995

1 PIETRZAK, Barbara 1995: Esperantistaj familioj antau la mikrofono de Pola Radio - ĉu edukado al toleremo?

E (En: Tiŝljar 1995, 71-76).

P POLGÁR László: Nevelj zsenit! Farkas Endre interjúi. Zsuzsa, Zsófi és Judit válogatott

versenyjátszmái.Budapest 1989

.. REINVART, Jozef 1995: Familioj de diplomatoj. (En Tiŝljar 1995, 29-31)

SALOMON CSÍSZÁR Pálma [ĉi:sa:r]: Duboj kaj demandoj pri familia lingvouzo.En: Ilona KOUTNY [kutni], red.: Abunda fonto. Memorlibro omaĝe al Prof. István Szerdahelyi [iŝtva:n, serdaheji]. ProDruk / Steleto, Poznan, 2009, 312-319:

... TISXLJAR, Zlatko 1995 : Internacia familio - utopio aŭ realaĵo? Eld-: Inter-kulturo, Maribo.,


Tiŝljar, Zlatko 1995: Edukaj valoroj de dulingveco en la kazo de nacia lingvo kaj Esperanto. En 1995, Tiŝljar, ZlatkoV VERSTEEGH:

h ... http://www.helsinki. fi/~jslindst/versteegh.html

Wacha, Bala'zs (alie VAHA, Blazio) : Dulingveco en familio unuetna. In Tiŝljar, Zlatko (red.): Internacia .familio - utopio aŭ realaĵo. (1995), pp. 85-91.

Wacha, Balázs. Lingva interefiko en dialogoj de Esperantlingvanoj. In: Košecky, Stanislav red. ..1996: Multkulturaj familioj de nuntempa Eŭropo. Bratislavo, 116-28.

Wacha, Balázs:

http://www.eszperanto.hu/egyeb/wacha-dulingveco.pdf

Wandel, Amri 1995: Edukado de infanoj en plurlingva medio. En: Zlatko 1995


Denaskisma retlisto:

h ...h t tp://www.helsinki.fi/~jslindst/denask-l.html...Ódor László (1980): Balázs beszélni tanul. Budapest: Minerva.

....Gal, Susan: Mi a nyelvcsere és hogyan történik? Regio, 1991. 1, 66-76.

...Göncz Lajos A kétnyelvűség pszichológiája. Novi Sad 198

5 .Metz, Zdravka 1995: Denaska trilingveco