hu.wikipedia.org/wiki/Kiefer_Ferenc

Profesoro Ferenc KIEFER (elp. ki:fer)

(Okaze de lia 75a naskiĝa datreveno)
Profesoro Kiefer estas

káj Francisko káj Ferenc’

diferencas silab-nombroj:

tre malgranda diferenc’.


Du nomformoj, sed l’ esenco

estas sama: nur scienc’

povas al li ordonadi,

kaj la propra konscienc’.Ne sufiĉas nura scio:

bezonatas - organiz’:

por ke staru je dispono

laŭ bezono ankaŭ viz’...Dum Francisko esploradas,

organizas jam Ferenc’

kaj lin ĝoje jam aŭskultas

tuta logik-konferenc’Presupozas* la agado,

ke ekzistas ja agant’;

vivu longe, vi, agonto

plej sukcesa prelegant’!Ferenc KIEFER (elp. ki:fer), estas membro de la Hungara Akademio de Sciencoj, li longe estis direktoro de la Lingvistika Instituto de la Akademio.

Li naskiĝis en 1931, do nun (en 2013) li jam aĝas pli ol okdek jarojn.

La strofaron mi verkis, kiam li aĝis sepdek kvin jarojn.

káj - káj - kaj... kaj (prepozicio-paro kun membroj akcentataj)

*Presupozo(j): nocio(j) de logiko kaj lingvistiko, esplorataj de Ferenc Kiefer (ki:fer).

http://www.nytud.hu/oszt/elmnyelv/kiefer/