PETŐFI: Sovaĝfloro de la naturo - aperinta ĉe Cezarpoezio

- dankon, de Blazio, al Cezar!

Senperaj fontoj:

http://www.cezarpoezio.de/157.html

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/petofi/vadvirag.htm

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/cimlap/cimlap1.htmTartalom:

1. Kalocsay Kálmán fordítása

2. Az eredeti vers

3. Blazio VAHA (n.s. WACHA Balázs) fordítása

***Aŭtoro: Sándor PETŐFITradukinto: Kolomano KALOCSAY [kaloĉai]


La sovaĝfloro


de la naturo


Ĉu alboji, ĉu ekmordi

min, hundaĉoj, vi arogas?
Oston ĵetos mi algorĝe,
tian, ke ĝi vin sufokas!
Tondu ja kadukajn plantojn,
kiujn ŝirmas vitra mur',
sed mi estas sovaĝfloro
en senlimo de l' natur'.

Poezion instruistoj
per baston' en min ne knedis,
al lerneja regularo
la anim' neniam cedis.
Sur ĝin sin apogu, kiu
limas marŝi sub lazur',
sed mi estas sovaĝfloro
en senlimo de l' natur'.

Mi ne volas por vi flori,
delikataj stupaj nuloj,
vominkline ĝeniĝemaj
aĉaj subtilstomakuloj.
Estas, kiu, sanagusta,
min salutas kun plezur',
ja mi estas sovaĝfloro
en senlimo de l' natur'.

Tial do jam por eterne
lasu bele min en paco,
ĵeti pizojn sur la muron
estas ja senfrukta laco.
Se vi ĉikanemas, nu, min
kaptu — restos sanga spur',
ĉar mi estas sovaĝfloro,
dorna floro de l' natur'.


traduko de: Kálmán Kalocsay

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sándor PETŐFI:


SOVAĜA FLORO DE LA NATURO


A természet vadvirága (1844)

(Tradukinto: Blazio VAHA)Kial min pribojas, mordas
Vagaj hundoj, aĉaj, fi!
Ĵetos mi mordaĵon tian...
Certe tuj glutmortos vi.
Pritondadu en forcejo
Mincajn kulturplantojn plu;
Mi sovaĝa floro estas
De senlima la natur'.

Dresis min pri poezio
Ne, bastone, instruist',
Mia menso ja ne cedis
Al lerneja regul-list'.
Sin subtenu regulare
Hom' timema eĉ por paŝ'.
Mi sovaĝa floro estas
de l' natur', ne forcejaĵ'.

Mi ne floras por vi, povraj
Elektemaj uloj, vi,
Kies febla stomaketo
Tuj suferas pro neni'.
Ja troviĝas tamen homoj
Kun sentemo pri bongust',
Kiuj al la sovaĝfloro
venas kun saluta just'.

Do vi min plu ne ĝenadu,
Lasu min bele en pac'.
Vanaj estas pizoĵetoj
Kontraŭ muron kaj minac'.
Se vi tamen havos emon
min agaci je refoj':
de l' senlima naturego
'stas mi d o r n a sovaĝflor'.


Notoj:
1) Sándor PETŐFI [ŝa:ndor 'Aleksandro'] ne plaĉis al tiutempaj kritikistoj. Ankaŭ la kritikistoj
ne plaĉis al li, kaj supre vi vidas, kiel li reagis.

2) Similajn poetajn kolerojn mi spertadas ankaŭ ĉe Esperanto-poetoj:
tio instigis min serĉi paralelajn sentojn en nia nacia (Hungara)
literaturo. Ali-nuancajn ofendiĝo-poemojn oni havas ankaŭ de
Attila JÓZSEF [jo:ĵef, atil:a] - kontraŭ Mihály Babits [babixx, miha:j. 'Miĥaelo'] ; kun posta pentopoemo.

3) La traduko de Kalocsay estas pli bona, mi pensas. Mi vidas, ke
Kalocsay [kaloĉai] havas pli bonajn rimojn, sed mi aldonas: ankaŭ pli bonajn, ol
Petőfi mem. Lia celo estis produkti tre esprimplenan kaj klaran
poemon en Esperanto, kaj li (laŭ mi) sukcesegis.

4) Mi diras tre rezolute, ke ekvidi alian tradukon, tradukinte, estas
tre instrua sperto.

Petõfi Sándor -A TERMÉSZET VADVIRÁGA

Dardanus-féle kritikusaimhoz

Mit ugattok, mit haraptok
Engemet, hitvány ebek!
Torkotokba, hogy megfúltok,
Oly kemény koncot vetek.
Nyirbáljatok üvegházak
Satnya sarjadékain;
A korláttalan természet
Vadvirága vagyok én.

Nem verték belém tanítók
Bottal a költészetet,
Iskolai szabályoknak
Lelkem sosem engedett.
Támaszkodjék szabályokra,
Ki szabadban félve mén.
A korláttalan természet
Vadvirága vagyok én.

Nem virítok számotokra,
Árva finnyás kóficok!
Kiknek gyönge, kényes, romlott
Gyomra mindjárt háborog;
Van azért, ki ép izléssel
Üdvezelve jön elém.
A korláttalan természet
Vadvirága vagyok én.

Hát azért nekem örökre
Szépen békét hagyjatok;
Ugysem sok gyümölcsü munka:
Falra borsót hánynotok.
S kedvetek ha jön kötődni,
Ugy kapkodjatok felém:
A természetnek tövíses
Vadvirága vagyok én.

(Pest, 1844. december.)


Életrajz
Pályakép
Értelmezések
Hatástörténet

Szöveggyűjtemény

Szakirodalom
Tárló
Tanári kézikönyv

.................................................