RipetadoMi ripetas ĉion ade...

ne ripeti.. estus saĝe!

sed ja diras didaktiko:

instruado estas tio.Mi ripetas ofte ĉion...

mi mem malaprobas tion!

Sed asertas metodiko,

ke lernado estas: tio.

Glosoj

1) Ripetado: Tio, ke oni ripetas

2) Ripeti: Agi, efektivigante ripetadon

3) Didaktiko: arto/metio/scienco de instruado, sciaro pri instruado kaj lernado

4) Instrumetodiko: (kohera) sistemo de instrumetodoj