Iom PETIK-ismaj strofoj
pri miaj petikismetaj tekstojSe tekstoj estas malmultegaj,

ili estu malstultegaj.

gravas da ili estas kiom,

ĉu ja multe aǔ nur iom.Se vortoj, tekstoj estas multaj

kelkaj devas esti stultaj.

Tamen, ankaǔ tio gravas ne,

se tekstoj vere multas tre.Johano Petik estas kiu?

estas li persono tiu,

interesas kiun ja vorto

frazofina kun plusforto.Vorto estas grava ju pli,

vorto estas grava des pli,

grava estas eĉ pli des

grava kiom estas ju.La supra luda teksto aperis unue la 24an de Januaro 2008a,
ĉe Iperenitjo [ipernity]. Ĝi ne priekzememplas 1) ideojn de Petik
el lia periodo ĝis nun lasa, sed el periodo pli frua 2) ĝi ne estas Petik-isme senerara, tamen eble ĝi impresas iom Petikisme.Glosoj , notoj1) Teksto povas esti letero, fikcia prozaĵo, poemo, jura dokumento, dialogo en dramo ktp.

La unua strofo aludas je la fakto, ke mi mem verkas tro multe, sen sufiĉa postulemo al mi mem pri kvalito, sed... eble en la amaso troviĝos ankaǔ io boneta.2) Petik-isma, Petikisma: konforma al la ideoj aŭ modeloj de Johano Petik3) Johano Petik opinias, ke Esperanto devus sekvi pli konskvence la principon, ke

(en frazo) vorto, informo grava sekvu la vortojn pri aferoj anticipe konataj aŭ malpli gravaj.

La postmetata emfazo, fakte, estas konata jam en la tekstoj Zamenhofaj, tamen nur

Petik regule postmetas ekzemple ankau demanadajn tabelvortojn au negan partikulon.4) Zamenhof mem, kiel dirite, ofte postmetis vortojn emfazatajn al vortoj neemfazataj:

ĉar hodiau inter la gastamaj muroj de Bulonjo-sur-Maro kunvenis ne Francoj kun Angloj, ne Rusoj kun Poĉloj, sed homoj kun homoj. (Parolado dum la unua kongreso, 1905).

5) La elementojn ismo, isma kelkaj personoj elparolas kun z (-izma, -izmo). En mia teksto s estas elparolenda senvoĉe: Petik-isma, ne *Petik-izma).

5) Zamenhof certe ne malpermesus solvojn Petik-ismajn, estas certe, ke solvojn Petikismajn Zamenhof ne malpermesus ne.

Ludovikon Lazaron Zamenhof ja karakterizis granda lingva toleremo, kaj li malpermesas nenie, ke oni elementon emfazatan al elemento neemfazata postmetu.

6) Johanon Petik pro liaj laboro, artikoloj, leteroj, komunikoj mi dankas.

Oni liajn tekstojn legi povas parte ankaǔ en la reto, ekzemple:http://ilei.info/ipr/ideoj_pri_e-vortordo.htm7) Uzas Petikismajn aranĝojn ankaǔ mi, sed mi rajtas kaj rajtigas min uzi plu ankaǔ aliajn skemojn . Mi lin nun dankas. ankaǔ pro tiu mia eblo.