Demandoj kaj parolintencoj


La demando estas tia,
la demando estas tio,
la demando estas tiu:
kion pridecidas kiu.

La demando devus esti,
esti tia, esti tio:
se l' demando estas tio,
la respondo estu kio.

Kutam, vi vin identigu,
Tekim, diru vian nomon,
kio, kia, kiel estas
via nomo, diru, homo!

Kutam, vi vin identigu,
Tekim, diru vian nomon,
estas kio, kia, kiu
via nomo, homo, diru!

Via nomo estas kintol?
Kintol nomo estas via?
Ne tre gravas la respondo.
ĉies vivo estu nia.

Kelkajn vortojn mi ja pruntis,
sed divenas vi ja  ĉion.
Mi komencis ion iam,
eble nun mi finas tion.Glosoj:Kutam - pruntovorto el Pjaspo, frazovorto: Identigu vin iel ajn,
sciigu, kiu vi estas!

Tekim - pruntovorto el Pjaspo, frazovorto: Identigu vin dirante vian
nomon, diru, kiu vi estas!

Kintol - pruntovorto el Pjaspo: kompletigu la frazon laǔ la aktuala
manko en la frazo.

Pjaspo - lingvoprojekto prieksperimentata, speco de esperantido

NOTOJ

1) Pjaspo estas prieksperimentata  esperantido de Blazio Vaha.

   Ĝin devas lerni neniu.  Eǔropa Unio ne agnoskas Pjaspon.

 

2) Oni rajtas prunti aǔ ĉerpi el Pjaspo, tion mi mem faris supre.

 

3) Pjaspo havas kelkajn fakultativajn (eviteblajn) vortospecojn, kiujn Esperanto ne havas: 

   ĉefa frazovorto, tem-anonca frazovorto, interpozicio, konfirma postpozicio,

   metasintaksa partikulo. 

 

4) La alproprigo de Pjaspo estas pli malfacila, ol tiu de Esperanto. Aliflanke,

    komenca ŝtupo de Pjaspo ŝajnas pli facila; krome, akustika kompreno en  ĝi  ŝajnas

     esti  pli facila (pro redundo). 

         

5) Granda avantaĝo de Pjaspo estos,  supozeble,  propedeǔtika (lernohelpa) efiko de

   ĝi.  Lerninte Pjaspon oni tre facile alproprigos aliajn lingvoprojektojn kaj planlingvojn (Idon,

   Interlingvaon, INTAL-on), kaj precipe facile oni alproprigos la lingvon  Esperanto,