La 15an de Junio 2009a (kaj pli frue, plurfoje):

EKZAMENA TEKSTO
PRIMITIVA

Kio?

As kio?

Stas kio?

Estas kio?

Restas kio?

Restos do kio?Ni rekomencu.As tio

kio?

Ĉu stas rabio?

Regas la diro:

stas ĝi nenio.As tio kio?

Ĉu stas stadio?

Ĝustas supozo,

ke ĝi stas io..As tio kio?

Estas hobio

de ia stranga

Esper-lobio.Nun pri viveco

oni esploras,

signo-sistemojn...

ĉu ili ploras.Ho Esperanto

ploras kaj spiras,

tial ĝi iam

iom esperas.Se ni trapasos

la ekzamenon,

oni elpensos

ja... ekzamenon.Se ni transpasos

trans-ekzamenon

oni elpensos

novan tamenon.Por ke ni estu...

vivaj, ne vivaj,

artaj, senartaj,

vivaj aǔ mortaj.

Devos atesti

ni la devenon

de nia lingvo,

aǔ la revemon,


kiu esencas

en lingvo vera...

aǔ la rigoron

de koro fera,
nian grandecon

aǔ ja etecon

novan kapablon,

decon, etnecon,.
pli-sciencecon,

aǔ pli-artecon,

aǔ pli-fakecon,

kaj pli-ardecon,kaj malvarmecon,.

objektivecon,

subjektivecon,

tre-bonkorecon.Kaj tutmondecon

kaǔ Eǔropecon

aǔ jam de ĉio

iun ajn econ.Bone, do estu,

ĉio, sed restu

ni, kaj trankvilaj,

ĝojaj ni festu.

GLOSOJ


as ... . estas, kelkfoje ĉe Grabowski, Kalocsay, Hernandez/Fernandez, Attilio Liotto

’stas – estas, ekz. ĉe Lagranĵ'

stas.... ’stas, estas, ekz. ĉe Joao Jose Santos

kozo... io, aĵo, ulo, eco, ento, afero ĉe E. de Zilah

kaǔ... kaj/aǔ

primitiva... simplega

ekzameni... observi, kontroli por prijuĝi (aǔ ne)

E.s.... Esperanta skribo, Esperanta skriboversio

n.s.... neadaptita skribo, neadaptita/nacilingva, tradicia
skriboversio