ANTAŬ LA TAGO DE MIA
EKUZO DE IPERNUMO

Ido havas ja pronomojn
pli agrablajn, ol vi Espo!
tamen ĝin mi nur toleras,

Se koleras mi kelkfoje, nur en Espo mi koleras,

Mi koleras nur en E s p o, se min koleremo trafas, se min trafas k o l e r e m o.

Plaĉus ankaŭ Novialo, sed ne havas ĝi portalon... ,
kaj mi ne scipovas ĝin, sed ĉu tio ĝenus min?


Kiam trafas min p l o r e m o,
provas plori mi en Ido,
sed mi ja sukcesas n e,
ĉar mi Idon lernis n e.

Mi emfazas Petik-ume,
por l* esencon, rimon trafi,
por ke mi ja rimon h a v u,
por ekhavi rimon b o n a n,
rimon en la loko ĝ u s t a,
kun emfazo ankaŭ j u s t a...

por ke mi ja agu s a ĝ e.
do poemon mian s a v u,
glatigante min-esprimon,
mi esprimon ja g l a t i g u.

Trasnasermo min mirigis,
plaĉis ĝiaj konsonantoj!
Sed Diĉenzo mortis frue
kaj mi ne konsentis brue.

Mi volis lerni Tokiponon,
certe ĝi alportus bonon.
Mi volis krei poste Pjaspon,
sed ne trovis bonan tonon.
Mi uzas Espon esperante,
ke mi trovos Ipernumon,

kaj post fazo nov-INTALa
helpos revojn ĝi plenumi,
peros ĝi al mi plenlumon
au la eron plej necesan,
ripetiĝon jam senĉesan.


Glosoj

*.... apostrofo
Ipernumo - Ipernity

E.s. - esperanta skriboversio, Esperanta skribo, nomversio je Esperanta skriboversio

n.s. neadaptita skriboversio, nacia, etna,

tradicia skribofotmo, nomversio kun neadaptita skriboformoEspo... la lingvo transnacia/internacia Esperanto,
kun jama kultura tradicio; la formojn Esp-o,

Esp-isto, espo, espisto,

uzadis C.E.R. Bumy, elpensito de Kolomano Kalocsay, kaj Kolomano (alie Ka1lma1n) Kalocsay mem. (Kalocsay: elp. ka-lo-ĉa--i, ko-lo-ĉo-i, au simile).

Ido - esperantido de Bofronto, Couturat (Kutuera), poste iom ankau de Jespersen

Novialo - Novial

Novial - lingvoprojekto de Otto Jespersen

http://eo.wikipedia.org/wiki/Otto_Jespersen

Pri Otto Jespersen disertis Zsuzsa CSISZA'R (elp. ĵuĵa ĉisar),

la disertaĵo ne estas aperinta.


INTAL : lingvoprojekto de Erich Weferling, kun multaj (25?) versioj

Pjaspo estas mia esperantido, en kiu ĉio restas el Fumdamento de Esperanto,

sed kiu enhavas ankaŭ aliajn aferojn.Notoj

1) La teksto estas luda, en tiaj tekstoj mi rajtigas min diri ankau malveraĵojn.

2) Tamen la teskto esprimas ion.

3) Johano Petik plurfoje pledis, iom reformeme, por pli konsekvenca uzo de rimedoj de vortordo en Esperanto.

http://ilei.info/ipr/tirkesto.htm

4) Mi ne scipovas ankorau redakti...

Amike

BlazioData["post"][36968] = new Object(); Data["post"][36968].title="IPERNUMO"; Data["post"][36968].share="31";

ipernumo


ĉu aperis nova lumo?
jen invit' al IPERN-umo!
ipernito inter-niti
provas... peri inter ni, vi,

peri inter grupoj el ni
intermite kverelantaj,
kaj al paco kun sopiro
ade tamen revenantaj.glosoj

ipernito - Ipernity
IPERN-umo - Ipernity aŭ uzo de Ipernity

notoj

1) la substantivo en esperanto finiĝas je -o.
2) ipernito, ipernumo estas aŭ estos substantivoj
3) la dustrofo aperis unuafoje ĉe la retilsto per-esperanto-literaturo