Mi mane transtajpis la decido-dokumenton pri la registro de Eŭropo - Demokratio - Esperanto, en Hungarujo. Jen ĝi:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Fővárosi Bíróság

12. Pk. 60888/2009/3.VÉGZÉSA Fővárosi Bíróság az Európa-Demokrácia-Eszperantó szervezetet 13678 sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette.

A szervezet székhelye: 1078 Budapest, Marek József u. 31. III/7.

A képviselő neve, lakcíme: dr. Wacha Balázs (1027 Budapest, Kapás u. 48-50)A szervezet célja:(1) A demokrácia erősítése, Magyarországon és Európában, a nemzetközi

demokrácia és az európai identitás továbbfejlesztése.(2) A kulturális cserék szorgalmazása, a nyelvek és kultúrák különbözőségének

elismerése, a kulturális értékek megvédése és megőrzése.(3) A nyelvi demokrácia növekvő érvényesítése: a nemzetközi kommunikáció

eszközeinek, lehetőségeinek bővítése, ezen belül: az eszperantó nyelv

alkalmazásának elősegítése.A szervezet célja szerinti besorolása: nemzetközi tevékenységAz alapszabály kelte: 2009. 11. 24.

A végzés ellen s kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye.

IndoklásA társadalmi szervezet képviselője útján kérelmezte nyilvántartásba vételét a Fővárosi Bíróságtól.

Mivel a kérelem és a becsatolt okiratok megfelelnek az 1989. évi II. törvényben (Etv.) meghatározott feltételeknek, ezért a bíróság az Etv. 15. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.Budapest. 2009. december 02.

de. Láng Eszter

bírósági titkárA kiadmány hiteléül

Tilly Krisztina---