INFORMO PRI REGISTROLa 2an de Decembro 2009a la (Budapeŝta, Hungaruja) Ĉefurba Juĝejo pridecidis registron kaj

fakte registris je numero 13 678 kiel socian organizon la asocion


Eŭropo - Demokratio - Esperanto,

(hungare:)

Európa - Demokrácia - Eszperantó.


La sciigo atingis min hodiaŭ, la 9an de Decembro 2009a, je la 10a horo 20.


Mi persone dankas la dek kvar kunfondintojn kaj aliajn preparintojn, inter ili gekolegojn Andrea

RUZICSKA, Jenő MATYKÓ, Thierry SALOMON, d-ron Géza SCHULLER, Petro TIHANYI,

Kornélia NAGY, István MÉSZÁROS, László SZILVÁSI, kiuj aktive kontribuis ĉe la komenca fazo.

Dankon al Jenő MATYKÓ pro la ideoj, al Jenő MATYKÓ kaj Andrea RUZICSKA ankaŭ pro la pli

frua fazo de preparaj fortostreĉoj.

Blazio VAHA
(identa je WACHA Balázs)

H-1027 Budapeŝto
Kapás u. 48-50, IV. 1.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iom pli persona komento:Kultura Esperanto-Asocio, Hungaria Esperanto-Asocio disponogis lokojn por prepar-diskutoj, simile helpis je loko kaj stimuloj d-rino Julianna FARKAS kaj d-ro Ludoviko MOLNÁR. Krom ili, prepar-diskutantoj havis eblon renkontiĝi dank'al Budapeŝta Esperanto-klubo kaj Eva FARKAS-TATÁR, krome dank'al la (Hungar-) Landa Fremdlingva Biblioteko kaj Anna MAROSVÖLGYI. Tra jaroj ni renkontiĝadis, estis gastigataj "sub tegmentoj" de Eŭgeno MACKÓ alie Jenő MATYKÓ. Mian personan dankon al ĉiu helpinto kaj ĉiu kontribuinto! Mi dankas ankaŭ Stefanon KELLER pro la ĵusa gratulo kaj pro la dekomenca kunlaboremo.

Antaŭdankon kaj sukceson pri postnunaĵoj!


Blazio