(Jen mia letero al esperantistoj en Hungarujo:)

Karaj samlistanoj!

Johano Hamvai estas (interalie) la tradukinto de Sklavoj de Dio (Isten rabjai, epl. iŝten robjoi aŭ iŝten rabjai) de Géza Gárdonyi (elp. ge:za ga:rdonji). La tradukon aperigis Hungara Esperanto-Asocio en la jaro 1972, la Esperanta volumo enhavas 409 numeritajn paĝojn).

Estas kvazaŭ dediĉo de Johano Hamvai la vortoj:

"memore al la Insulo de Margareta".

Supozeble li tradukadis en Nov-Zelando, kaj dume li rememoradis Budapeŝton.

Vikipedio ne informas, ĝis nun, pri li, pri Johano Hamvai, la Nov-Zelanda hungara esperantisto.Certe iu el vi konas la plej gravajn indikojn pri lia vivo. Estas klare, ke li agadis interalie che IKUE. Kiu povas, eble kompletigu Vikipedion, ĉi-rilate, aŭ sendu informojn al ĉi tiu listo, se aliaj ne malkonsentos pri tio.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En la kolektaĵo Fajszi, en Budapeŝto, oni havas ankaŭ la sekvajn produktojn de li:

n-ro 8355: Hallo, hallo radio : Saluton, sinjorinoj, saluton sinjoroj (Auckland, 196?)

n-ro 9937: Mallongainterparolado Esperante inter D-ro Janos Hamvai kaj Rotariano A. J. Sinclair, ĉe la Rotario-Klubo de New Plymonth, lundon, la 9an de Julio, 1951 - Bruef Conversation in Esperanto between ktp.

n-ro 9966: Letero el Nov-Zelando (...New Plymonth)

n-ro 10792: KrisztusStockhheimben : Látogatás Európában

n-ro 11 265 Rememoroj de malnova (maljuna) esperantisto, Auckland, 1978,

Mi ne estas leginta ĉi tiujn tekstojn.


-------------------------------------------------------------------
Mi trovis interrete tekston ĉi tiun, verŝajne el la jaro 1980:
-----------------------------------------------------------------------
"D-ro Johano Hamvai, ĝisnuna Landa Reprezentanto por Novzelando, havigis al IKUE leteron, en kiu, interalie, li diras:

«En septembro mi fariĝos jam 78-jara, kaj mia sano, depost lastjara grava operacio, ne estas la plej bona. Pro tio mi decidis, ke mi rezignas pri la landa reprezentanteco por IKUE, kiun mi tenis dum pli ol 25 jaroj. La tempo pasas, tion ni ĉiuj devas foje rekoni.

Mi sukcesis trovi (inter la nur kelkaj katolikaj samideanoj) unu bravan, katolikan, junan samideanon, kiun mi povas tutkore rekomendi kiel mian posteulon: s-ro G. D. Raynor el Wellington, Novzelando. Li volonte akceptas la respondecon, kaj, krom tio ke li estas juna, lia avantaĝo estas, ke li loĝas en la ĉefurbo».

IKUE tutkore dankas d-ron Hamvai pro lia senlaca agado, kaj bondeziras al li bonfarton. Samtempe, ĝi bonvenigas la novan Landan Reprezentanton."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jen tre helpa reago de István ERTL (elp. iŝta:n ertl):Kara Blazio,

ĉu Vi faris simplan serĉon en Google?

Oni trovas i.a. tre interesan atestaĵon el 1961 ĉi tie:

http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/1961/03/16/pagina-29/32692622/pdf.html

Oni ekscias ke li edziĝis kun estonino ekkonita en 1931 en
Esp-kongreso... Do, jen pli sukcesa amhistorio ol tiu inter Paŭlo
Tolnai kaj Veronika Eksta (Vi certe legis la belan broŝuron de Ada
pri tio)!

En la Enciklopedio oni eĉ trovas lin kiel edzon en geedziĝo espista:
http://www.freeweb.hu/eventoj/steb/ĝenerala_naturscienco/enciklopedio-1/encikl-g.htm


"Hamvai Janos Kurbatova Olga 1933, Budapest

hungara estona"


amike

Istvan