Kuniradantaĵoj,

disiradintaĵojKuniradant-aĵoj iam

ja komencas dislimiĝi:

ilin ĝenas kunestado,

ĉio devus do finiĝi.

Disiradint-aĵoj iam

rekomencos proksimiĝi:

ja ne povas tamen esti

ke l' mond" devus tuj finiĝi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pjaspaĵo pri ErnestoErnesto

espel Ĉisar,

nospel Csiszár

asertis iam titolpaĝe:

Dulingve

(estas)

pli simple.Ĉi mi pasas de temo al temo.


Jes,

dulingve pjas pli simple,

sed ja sekvas nun demando:

kiel pjas trilingve?Trilingve pjas pli simple

nur post ioma fortostreĉo.


NOTOJ:

Dulingve -- pli simple: verko de Ernő (alie:Ernesto) CSISZÁR, pri dulingva edukado:

http://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=4808

Vidu ankaŭ: A kis Nóra csevegése...

http://www.freeweb.hu/egalite/vinye/vinyetart.rtf

SALOMONNÉ Csiszár Pálma: Apanyelvem az eszperantó. (Mia patra lingvo estas Esperanto) En: Természetes nyelvek - mesterséges nyelvek. Szerk. GECSŐ Tamás. TINTA Könyvkiadó, Budapest, 2003: 78-86.

WACHA, Balázs (e.s. Blazio VAHA) Dulingve - pli simple. Internacia familio - ĉu utopio aŭ realaĵo. (Csiszár Ernő könyvének ismertetése) Magyar Nyelv, 1998/3, 365-9.


GLOSOJ:ĉi - proksimiga vorteto

ĉi mi - ĉe Zamenhof: mi ĉi

pjas - estas (ne: situas, troviĝas, ekzistas); io pjas io/ia,

-i pjas -e, ks.

espel: sekvas nomo, vorto legenda fonemike

nospel: sekvas nomo, vorto legenda laŭ nacia, etna, alia

tradicio

-------------------------------------------


Kvardeko-duobloDiris ogdeko

al okdeko

eble ni ja

diferencas,

sed voĉeco

ne esencas.
Hodogo kaj Esperanto ...
Mi aĉetis du hodogojn

por mi mem kaj vi, fil',

kostos kiom ĉi hodogoj,,

por vi fil' kaj por mi?


Hodogejoj jam prosperas

tra la mondo, klare,

kaj ĉu fortostreĉoj Espaj

dume dronas mare?.Ĉu reklamo pli funkcias.

por vurstet'' en bulko,

ol por ni, esperantistoj

la fosad' de sulko?

,

Ne pereos Esperanto

pro manko de kono.

Ne pereos Esperanto

pro manko de mono.Ne pereos Esperanto

pro danĝera morbo

ne pereos Esperanto

pro oldula morto.Ne pereos Esperanto

pro prosper" de Ido,

ne pereos Esperanto

eĉ sen televidoPretervivos Esperanto

hodog-an kulturon

Pjasp-injekto ne malhelpos

pluan evoluon,Ne pereos Esperanto

malgraŭ morto-mito

ne pereos Esperanto

dankal simpla fido.,Glosoj:

vursteto - blankvianda maldika kolbaso

hodogo - kolbasobulko;,granda kornbulko kun mustardo kaj brogita blanka kolbaseto

Ido, ido - konata esperantido de Bofronto ()Beaufront,, Bofron) kaj Couturat (Kutüra) el 1907.

Esp,o espo, Espa, espa - Esperanto, Esperanta, porEsperanta ks.,

Pjaspo. pjaspo - esperantido konservanta ĉion el la Fundamento de Esperanto, sed havanta

certajn fakultativaĵojn novajn

dankal - dank' al, dankinde al, danke al,


-------------------------------------------------------------------------------------------

Volema duopo alofonama(fonetikete tajpita poemeto)

Ŝi estas obǔstina


li estas opstina,


aǔ eĉ, strange: opəstina.


Ŝi revas esti obbŭstina.li revas esti opstina,ĉu ili estos obǔstinaj,


obǔsətinaj,aǔ ĉu ili estos finfineOBSTINAJ?

Ili pripensas ĉion,

sidante en abǔsido,

pri apəsido sciante nenion.
Glosoj

alofono - fonemvarianto. Kutime unu fonemo havas plurajn fonemvariantojn.

Fonemvariantoj (inter si) ne distingas vortojn. Kato kaj fato estas du vortoj, sed kato kaj k(h)ato estas prononcvariantoj de la sama vorto.obstina - firme restanta ĉe sia propra opinio aŭ volo, malgraŭ ĉiaj kontraŭaj admonoj (NPIV 2002, 800)

absido - tiu duonronda funda parto de katolika preĝejo, kiu formas unu el la ekstremoj de la navo kaj enhavas la ĥorejon kaj la altaron (NPIV 2002, 43)

apsido - tiu punkto, kie iu planedo estas plej proksima aŭ plej malproksima rilate al Suno (NPIV 2002, 102)