Mi malfermis la koncernan paĝon de la hungara Vikipedio, por vidi informojn pri Nándor Gion.. Li estas fama hungara verkisto de la pluretna Vojvodino en eksa Jugoslavio, nuna Serbujo. Tamen kiel maljunulo li ekloĝis en Budapeŝto, kie li povis verkadi pli sendepende.

Malgraŭ la fakto, ke li do estas renoma, fama hungara verkisto, mi ne estis leginta liajn verkojn, ĝis aperis en Esperanto liaj romanoj La kormoranoj ankoraŭ ne revenis (Esperanta eldono: 1991) kaj Salvo al nigra bubalo (Esperanta eldono: 2008). Ambaŭ romanojn tradukis László HUSZÁR, dankinde.

Volonte mi priparolus la lastan (Salvo al nigra bubalo,Sortűz egy fekete bivalyért) kun la jamaj legintoj, sendepende de "legolingvo". La Esperantan version presis kaj eldonis "Zsoli Bt" .

Ni komencu, kiam estos klare, ke almenaŭ kelkaj personoj intersiĝas pri la verko.