Sube vi povos legi hungare tekston de ĉeĥa verkisto,,Patrik OUŘEDNÍK, tradukitan de

László G. KOVÁCS (elp. la:slo:, kova:ĉ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EUROPEANAA huszadik század rövid története
Kalligram, 2003
Az új nyelv iránti igény akkortól kezdve jelentkezett mind sürgetőbben, amikor az ipari világ kiszorította a hagyományos vallási és közösségi értékeket, és néhány ember javaslatot tett egy univerzális nyelv megalkotására, mondván, hogy ha majd minden ember egyugyanazon nyelven fog beszélni, akkor az egész világon beköszönt a béke, és ki is találtak ilyen nyelveket. Az első világháború alatt olykor megtörtént, hogy azok a katonák, akik akik a nemzeti kisebbségek köréből vagy olyan vidékről származtak, hol nyelvjárásban beszéltek, nem értették azt a nyelvet, amelyen a parancsnokok utasításokat adtak nekik, ez pedig különböző félreértésekhez és stratégiai túlkapásokhoz vezetett. És az 1916-os esztendőben egy breton katonának az ellenség golyója ellőtte az egyik ujját, és a hadnagy elküldte őt az orvoshoz, aki azonban azon a véleményen volt, hogy ha valaki ilyen jelentéktelen sebesüléssel orvos után mászkál, akkor hazafiatlan cselekedetet követ el, ezért a katonát feljelentette a hadbíróságon, amely golyó általi halálra ítélte, mivel a tolmács, aki elmagyarázhatta volna, hogy a breton katonát a parancsnoka küldte orvoshoz, időközben szabadságot kapot...


.A tizenkilencedik és a huszadik század fordulóján kétszázhetvenöt univerzális nyelv jött létre, amelyek közül az eszperantó volt a legismertebb, és az eszperantó hívei azt mondták, hogy az eszperantó olyan, mint a távíró, csak éppen jobb annál. És 1909 –ben az eszperantista mozgalom kettévált, mert az eszperantó hívei között éppúgy voltak keresztények, mint antiklerikálisok és anarchisták, és a hívő eszperantisták azt mondták, hogy az eszperantó közelebb hozhatja Isten országának megvalósulását ezen a földön, az antiklerikális és az anarchista eszperantisták viszont azt mondták, hogy az eszperantó a társadalmi tudatosság megnyilvánulása, s egyben az első lépés a világforradalom felé. Az eszperantót eredetileg sokat propagálták a kommunisták, de a szovjet szovjet kormány 1937-ben kozmopolitizmussal és a szovjethatalom elleni összeesküvéssel vádolta meg az eszperantistákat, akik közül öt és fél ezret ítéltek halálra vagy koncentrációs táborokban végzendő kényszermunkára. És egy szovjet nyelvtudós megjósolta, hogy ha majd a kommunizmus az egész világon diatalmaskodik, akkor az új világ nyelv nélkül is boldogulni fog, mert a dolgozók a szimbiózis olyan fokára jutnak, amelyen fölösleges lesz a beszéd, és az emberek idővel teljesen el fogják felejteni a nyelvet, scak érintéser révén és a fforradalmi gondolat ejeje által fognak kommunikálni (118-119. lap).Később:


A parlamentáris demokráciát pedig a hiperpolgárok demokráciája fogja felváltani, és mindegyik hiperpolgár egyenlő lesz egy másik hiperpolgárral, és mindannyian kölcsönhatásban fognak élni. S minden héten átrlagosan egy nyelv és 35 000 hektárnyi erdő tűnt el, és a Föld lakóinak 96 %-a 240 nyelven fejezte ki magát, a maradék százalék pedig 5 821 nyelvet használt, s ötvenegy olyan nyelv akadt, amelyet már csak egyetlenegy ember beszélt. és 1996-ban az Egyesült Nemzetek Szervezete meghirdetett egy programot, amely az UNIVERSAL NETWORK LANGUAGE elnevezést kapta, és számos anarchista szentelte magát az eszperantó tanulásának, s 1910-ben megjelent egy eszperantó kézikönyv, amely azt taglalta, hogyan kell a poligikai tényezők elleni merényleteket megszervezni. És 1921-ben egy francia anarchista arra szólította fel az eszperantista proletárokat, hogy lépjenek ki a burzsoák eszperantista szervezeteiből, és csatlakozzanak hozzá és hozzanak létre fiókszervezeteket. és 180 ország háromszázhetvenmillió lakosa fért hozzá az internethez, s ők kommunikákllni tudtak azokkal, akiket ugyanolyan vagy hasonló dolgok érdekeltek, és össze dudtak kapcsolódni például a svájci anyák szövetségével, amelynek tanácsot adtak, hogyan kell kommunikálni a serdülőkorú gyerekekkel (120-21. lap)

Patrik OUŘEDNÍK könyve, stílusa, hangvétele nem a tudományos közegben szokásos stílus,
állításait nem igazolja, a szerző szabadon cseveg, alighanem sok helyen pontatlan vagy összemos jelenségeket, mégis nagyon hatásosan érzékelteti a múlt század eszmehullámait, divatjait. Az időben is ugrál, hol a század elejéről, jol a végéről beszél, ez éredekes asszociációkat tükröz és kelt.

Persze az, amit most itt mondok, az csak felületes benyomást tükröz, nem a mű alapos tanulmányozását.Vajon az 1909-es kettéválás a munkás eszperantómozgalom kialakulására utal, vagy belejátszik az idónak az eszperantóról való leválása (1907-1908) ? Az 1921-es anarchista nyílván Eugen Lanti, de a kézikönyről nem tudok, kérem, aki tudja, miról van szó (dr. Rátkai Árpád?) , írja meg.
Ady

sen

odi

lin

Bakonjon li aprezis,

Parizon prifrenezis:

ĝin volis mem vidadi,

Bakonjon: menciadi.http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/ady/bakony.htmodi ne tre volis Ady

prononcata ODI, ADI,

plejskribata tamen: ADY.

Amis li kaj malamegis,

tutbasene konsentemis,

sen konsekro li sakremis,

"Ĉu ne estas do hungaro, mi?"

http://mek.oszk.hu/05500/05552/html/av0075.htmlli kri-demandis al l' epoko,

blasfemis li kun em' je ploro,

kaj moko sekvis, kaj adoro.
GlosojBakonjo: (ne alta) montaro en Hungarujo, Hungario kaj Hungarlando,

en orienta parto de la Eŭropa Unio.Ady, Endre: hungara poeto

tutbasene: ĉi tie: en la tuta Karpata baseno

http://eo.wikipedia.org/wiki/Endre_Ady


Informadas esperantistojn pri Endre Ady interalie Imre Havasi, en Ipernitio,

ankaŭ tradukante liajn poemojn. ne formfidele,

supozeble por orienti pri la mesaĝo de la poeto.
Pjaspaĵo pri fulto AdyUlto Ady, talto Adi, fulto Ady,

se li vivus, nun ekĝojus:

nun slovakoj kaj hungaroj

dancus jam, se ili volus.Ulto Ady, talto Odi, fulto Ady,

se li vivus, nun ekplorus:

nun slovakoj kaj hungaroj

boksas jam ĉar ili volas.Kiu volas, tiu povas:

Zamenhofe ni proverbu.

En kalikon festan foje

ni jam paco-vinon verŝu!---------------------------------------------------------------Glosoj de pjaspaj elementoj:ulto: vira nomanonca porto-substantivo, en Pjaspo

talto: vira nomanonca porto-substantivo pri Esperantigita/pjaspigita nomo

fulto: vira nomanonca porto-substantivo pri etne tradicia, nacia skriboversio de nomo


Notoj1) Plaĉas al mi la ideo de Ady pri komuna sorto, frateco de Karpat-basenanoj.Tio memkompreneble ne signifas, ke mi volas aŭ rajtus aserti, ke mi volus/povus havi ĉiujn nuancojn de la mondbildo de la granda poeto "inter" la 19a kaj 20a jarcentoj.Ni vivas ali-epoke. Ni havas ne identajn cirkonstancojn, sed ni vidas plu (kelkfoje oftiĝe revidas) ankaŭ negativaĵojn de lia epoko.2) Hungara Esperanto-Asocio eldonis en 1977 87-paĝan Esperant-lingvan volumon el verkoj de Endre Ady Elektitaj poemoj de Endre ADY..Redaktis ĝin Vilmos BENCZIK. Tradukintoj:

Imre BARANYI, Vilmos BENCZIK, Mártion FEJES, Kálmán KALOCSAY, Péter RADOS, Ferenc SZILÁGYI. Respondecon enrtrepenis: Tibor VASKÓ. La kovrilon kaj la tipografion aranĝis: Eva FARKAS-TATÁR. (ISBN 963 571 0281).3) FRAGMENTOEndre ADY

Kanto de hungara jakobenoSe nin vi palpas, sango gutas

al ni el sub la fingrorand'.

Ĉu do vi vivas, ĉu ni vivas,

dormema, povra Hungarland'?L' animo veas, ĉu plibonon

atendi eblas, ĉu l' Babel'

de la popoloj da servistoj

vekiĝos iam por ribel'?Kial el mil sopiroj svenaj

ne iĝos unu volpersist'?

Hungara trist, rumana, slava

ja ĉiam restos unu trist'.Ja de mil jaroj jam parencas

kaj nia hont' kaj nia ve'!

Kial ne renkontiĝi hurle

sur barikadoj de ide'?Danub' kaj Olt ja same zumas

per surde softa, morta son':

en land Arpada ve al ĉiu

ne-grandsinjor' kaj ne-fripon'.(...)

1908(Supre oni vidas fragmmenton el poeziaĵo de Endre ADY, tradukita de Kolomano KALOCSAY (elp. kaloĉai)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAHA

KIA VI ESTU, ESPERANTO?Laŭ la melodio de la hungara popola kanto Az árgyélus kismadár kaj (?) Adtam, adok is a szedte-vettének? (Helpu pliprecizigi, konantoj de popolkantoj!)

La melodion de la dua strofo mi estis misnotinta, estas ĝustiginta.Nek paŭpera estu vi,

"FOR NEOLOGISMOJN",

nek malriĉa estu vi,

for la MALRIĈECON!


ESTU VI RIĈA,

estu vi tre riĉa,

estu maljunula vi,

kaj estu junuliĉa!BIS, KUN MODIFO!

jes, bis kun modifo,

por pli bona strofo ja

ekzistas motivo!.


Estu vi riĉa,

estu belulina!

estu maljunula vi,

kaj estu junulina!Neŭlogismojn havu vi:

for neologismojn,

arĥaismojn havu vi:

for anakronismojn!Estu vi forta,

estu bravuliĉa

estu belulina vi kaj

estu pimpulina.Estu vi bela.

estu vi beleta,

estu simpla, supla kaj

ne nur librobreta!BIS!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Melodio:la la re' re' re' ti so

so so do' ti la la

la la re' re' re' ti so

so so do' ti la la


re re la do mi mi

mi re do re mi mi

la so la so la so mi (mi)

re mi do ti, la, la,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Glosoj-iĉ- sufiksoido por esprimi (aŭ emfazi) virecon (fratiĉo, fratino, gefratoj)

kaŭ - kaj/aŭ

knabiĉo - knabo (sekve al Jorge Camacho)
knabino - knabino (sekve al Ludoviko Lazaro Zamenhof)
pimpa - sekse alloga, beleta, bela (ne pri pejzaĝo)
pimpulino - sekse alloga, bela virino

neŭlogismo - tradicie: novvorto; neŭlogisme: neologismo, ŝerce: nekonata vorto

paŭpera - malriĉa, malricega, malriĉeca (vorto uzata pri lingvo fare de Fernando de Diego; supla - malrigida, facile formebla, deformebla. Ekzemplej de NPIV: supla ŝtofo, supla ĉemizo, supla kolumo, supla ledo, supla ganto

so - ankaŭ sol, sed so ŝajnas preferinda (NPIV)

ti - ankaŭ si, sed ti ŝajnas preferinda (NPIV)

Notoj:

Az Árgyélus kismadár kaŭ alia hungara popola kanto: mi konas kelkajn similajn melodiojn

kaj eble mi vole-nevole kombinas ilin