u N U e


(Konsiloj de nia benediktana instruinto al difinubla amiko)

Unue,

nu, unue,

lernu la lingvojn

Rusan, Latinan, Grekan, Anglan, Germanan, Francan,


kaj la abiturientajn materialojn

pri matematiko, fiziko, ĥemio, historio,

kaj la kateĥizajn edifaĵojn,

kaj faru ĉion por via naskinta kaj fondota familioj,

du aŭ tri (pli precize) parencaroj kaj kaj por la patrujo,

lernu meti ĝuste komojn, haltosrekojn kaj punkto-komojn,

ligo-streketojn ne misuzadu, kaj

plej grave: regu perfekte la scenejan version

de via gepatra lingvo,

kaj poste, se vi havos tempon, filo mia,

vi povos okupiĝi ankaŭ pri stultaĵoj kiel Esperanto

aŭ kultivi alian vian strangan hobion!

Problem-solvado
De viaj problemoj

mi ripozos iom;

provos mi pripensi,

mi mem havas kiom.Kaj viaj problemoj,

plej strange, solviĝos.

Fortuno min helpu

dum mi ne polviĝos!