Search among Erik Baas' articles

Publication date  /  2016   -   2 articles

«        Jan Feb Mar April May June July Aug Sept Oct Nov Dec    Oct 18 »

  • ipernity bugs

    - November  6, 2016 - 7 comments
    Zo. Ik heb een boze brief geschreven aan ipernity, over de vele grote en kleine bugs (en taalfouten) die de site helaas nog steeds bevat, ondanks mijn meldingen in de afgelopen jaren. Mijn abonnement is verlopen, en ik ben niet van plan opnieuw te gaan

  • Gaat ipernity sluiten?

    - December 10, 2016 - 7 comments
    Dat staat nog helemaal niet vast! Zie www.ipernity.com/blog/team/4642052 En toch zie ik dat mijn favoriete contactpersonen hun account opzeggen, foto's verwijderen, groepen opheffen, enzovoorts. Erg jammer... Zo ben ik bv. ook ineens beheerder geworden