Diri ke oni lernos Esperanton en XX horoj estas ja plej eble mensongo.
Sed estas vero se ni diras ke oni lernos Esperanton XX-oble pli
facile ol la lingvon YY por denaskaj parolantoj de WW lingvo.

Ekzemple: Esperanto estas 10-oble pli facile lernebla ol la angla por parolantoj de la portugala.

Malgraŭ tio, estas brazilanoj kiuj prenus 100 jarojn por lerni
Esperanton, kaj 1.000 jarojn por lerni la anglan. Do tiuj neniam lernos alian fremdan lingvon.

Sed estas homoj kiuj lernis anglan en 1 jaro, kaj lernus Esperanton en 1 monato.
La rezulto dependas nur de la kapablo kaj antaŭaj konoj de la lernanto.

------------------------------------

BICIKLO


Prave kaj ne mensonge ni povas paroli pri la propedeŭtika valoro de Esperanto.

Tio signifas ke oni elspezas iom da tempo lernante Esperanton, sed fine tiu tempo signifas veran ŝparon da tempo, ĉar ni multe pli rapide lernos alian fremdan lingvon.

Mi faras komparon:

A - lerni la anglan = lerni motorcikli
B - lerni Esperanton = lerni bicikli

Pli bone elspezi iom da tempo lernante kiel bicikli, per malpeza
vehiklo, sen motoro, sen granda rapideco. Post la lernado de la ekvilibro per la biciklo, oni pli facile lernos kontroli pli pezan kaj komplikan vehiklon.

Mi kredas ke ne eblas lerni motorcikli sen antaŭe lerni bicikli.

Sed ni vidas ke la plejmulto el la lernantoj provas lerni anglan, sen antaŭe lerni Esperanton. Pro tio la granda plejmulto ne sukcesas lerni la anglan.

-------------------------------------------
PENSI REKTE EN FREMDA LINGVO

La ĉefa problemo lerni fremdan lingvon, NE kuŝas sur la fremda
lingvo, sed sur la rezisto ke nia cerbo havas por pensi ekster la
gepatra lingvo.

Pensi rekte en alia lingvo ol nia gepatra, estas la plej malfacila kaj grava tasko en lingvolernado. Kaj tion la instruistoj ne povas intrui. Ĉiu lernanto devas fari sian propran vojon, malkovri kiel fari tion per sia propra metodo, ĉar ĉiu lernanto estas malsama.

Tiu tasko estas multe pli facile realigebla per Esperanto, kaj post kiam oni jam povas pensi kaj paroli Esperanton, oni ja sukcesos lerni aliajn lingvojn.

Jam estas multaj studoj pri tiu utileco, sed ni devas instigi la
multobligon de tiuj studoj.

Emilio