--------------------------------------------------------

Estimataj!

Estas kaŭzo por informi gazetaron, kaj mi petas, ke vi disvastigu la aferon laŭeble larĝe. Senkonsidere pri la sorto de la propono, estas grandega afero, ke iu deputito proponas rekte la aferon al Eŭropa Parlamento. Kaj mi opinias, ke ĝi estas sufiĉe atrakcia [alloga] afero por la gazetaro. Mi faros mian eblon en Slovenio. Vi faru en viaj landoj!

Ĉi-sube mi sendas tradukojn de la tri proponoj de Ljudmila Novak transdonitaj hodiaŭ oficiale al la Eŭropa Parlamento reage al diskutado pri Raporto pri Multlingveco de Moura.

Zlatko Tišljar

"zlatko.tisljar ĉe azm-lu.si"

--------------

Membrino de Eŭropa Parlamento Ljudmila Novak prezentis la 21-an de januaro de 2009 al la Eŭropa Parlamento en Komitato por Kulturo sub la signo: PE 416.668v01-00 kadre de debato pri la raporto/opinio pri multlingveco de Vasco Graca Moura tri proponojn pri ŝanĝoj de artikolo 4:Propono pri ŝanĝo:

4a. (nova) konstatas, ke la principo de estimo de egalrajteco ne povas esti certigita dum oni uzas nacian lingvon (la anglan) kiel "lingua franca".

Propono pri ŝanĝo:

4b. (nova) proponas, ke konservante kaj uzante vivajn lingvojn, estimante lingvan diversecon kaj stimulante lernadon de diversaj lingvoj, oni pristudu la eblon kaj utilon de enkonduko de komuna artefarita lingvo en EU, ekzemple Esperanto. Nur ĝi povus faciligi interkompreniĝon en Eŭropo kaj kun loĝantoj de aliaj kontinentoj, ĉar ĝi estas simpla por lernado kaj uzo.

Propono de ŝanĝo:

4.c. (nova) konstatas, ke la enkonduko de eŭro kiel komuna eŭropa monunuo, ege faciligis komercadon inter la ŝtatoj kaj helpis al ekonomia kresko kaj pli granda stabileco en EU. Similajn efektojn povus havi ankaŭ enkonduko de komuna komuniklingvo, kiu ja neniel forigus aŭ limigus uzon de naciaj kaj aliaj vivaj lingvoj uzataj en EU.

=======================================================================

Aldono ĉe cirkulero de Henri Masson:

-------------------------------------

Pro la nunaj proponoj de Ljudmila Novak, gravas ke oni mobiliziĝu por multflanka agado, ĉar se iom scivolemaj deputitoj konstatos ke nur kelkdeko da homoj en iliaj respektivaj landoj subtenas proponojn por Esperanto kadre de eŭropaj konsultadoj, ili demandos al si ĉu vere tiaj proponoj estas seriozaj kaj subtenindaj. Jen do por ĉiu el ni eblo por montri ke oni estas konsekvenca :

Eŭropaj konsultadoj:

http://www.european-citizens-consultations.eu/ http://www.consultations-europeennes-des-citoyens.eu/fr/proposal/2086 http://www.euroopa-kodanike-foorum.eu/proposal/2010 http://www.europai-allampolgari-konzultacio.eu/proposal/2024

Por enskribiĝi, klaku sur: "Ĉu ne ankoraŭ membro? Enskribiĝu ĉi tie!"

-------------

Nuna stato de voĉdonoj por Esperanto-proponoj:

*France, 207 :

*Estone, 38 voĉoj :*Hungare, 4 proponoj kun respektive 88, 70, 48, 46 voĉoj:

http://www.europai-allampolgari-konzultacio.eu/proposal/2029http://www.europai-allampolgari-konzultacio.eu/proposal/2035http://www.europai-allampolgari-konzultacio.eu/proposal/2044 http://www.consultas-europeas-a-la-ciudadania.eu/proposal/2057 http://www.europejska-debata-obywateli.eu/proposal/2013

*Hispane, 181 voĉoj*Pole, 2 proponoj kun respektive 65 kaj 38 voĉoj

http://www.europejska-debata-obywateli.eu/proposal/2024 http://www.europese-burgerraadpleging.eu/be/proposal/2029 http://www.consultazioni-europee-dei-cittadini.eu/proposal/2067 http://www.european-citizens-consultations.eu/uk/proposal/2061 http://www.europaeische-buergerkonferenzen.eu/de/proposal/2074 http://www.europaeiske-borgerkonsultationer.eu/proposal/2017 http://www.eventoj.hu

*Nederlande (flandre) - Belgio, 45 voĉoj*Itale, 164 voĉoj*Angle, 42 voĉoj*Germane, 49 voĉoj*Dane, 47 voĉoj=========================

- Sugesto: _eble_ endus TRE mallonge gratuli S-inon Ljudmila Novak pro

tia propono ĉe la Eŭropa Parlamento.

Tion vi povus fari

- rete : ljudmila.novak @ europarl.europa.eu

- poŝte : Europa Parlamento, Wiertz-straat 60, BE-1047 Bruselo, Belgio

laŭ [Henri Masson] kaj [edukado.net/anoncoj]-----

fonto: Ret-Info========================================================================