[de] [en]

Kiu kaj kio mi estas
5
La liber' senmorta ego'?
Mi ne scias kiel - mi ne scias kiam
?

Antaŭ mi staras domo en la suno.
Antaŭ la domo sidas miaj gekonatoj
Alina - Alino
Manuela - Manuelo
Nina - kaj NinoMi ne scias - se ili vidas min -
- nu - do -
- Ĉiuj turniĝas al mi -
- Kia bela kaj neatandita sento -

Alina venas ridetante al mi.
Ŝi salutas min.
» Ho - verkisto de bonaj rakontoj
Venu - kaj sidu al nia flanko.
Mi sciis - ke vi venus al ni. «

Ĉiuj salutas min kore:
» Hola - estu bonvena «

Mi estas surprizita
Kiel nun progresu ?

» Se mi rajtas - ĉeesti al vi -
tiam mi ŝatas interparoli kun vi «

» Nu - volonte -
sentu vin kiel vi estus hejme «
Alina kaj Alino ridetas al mi.

__________________________


» Nu - do « ekparolas Alino
» Ni diskutas ĵus pri interesaj temoj.
Mia edzino - Alina -
rakontis al Nina kaj Nino pri la animo.
Ni proponis anstataŭ
la vorto animo tri vortoj
la LIBER senmorta EGO’.
Tiuj vortoj estas pli ekzaktaj kaj precizaj. «

» Mi konsentas al vi - Alino -
Sed mi sentas
estas plu klarigi pri tiu temo.
Mi havas kelkajn demandojn
kiuj mi ofte pripensis. «

» Nu - diru al ni - Alberto «

» KIE ekzistas
la LIBER' SENMORTA EGO' ? «

» Kion vi pensas «

» Ho - Alino -
mi pensas ke la animo
loĝas malantaŭ la fronto.
Tie - kie pentras kelkaj homoj ruĝan punkton
aŭ en la koro - ĉu ne .«

» Ne - Alberto - tie ne loĝas
animo aux la Liber' senmorta EGO' «

» Lasu min pripensi plu.

Mi legis -
la densigitaj energioj
de la elektronoj - neŭtronoj kaj pozitronoj
El kiuj nia korpo ekzistas
konvenas sur unu kudrilo
- Tio nomiĝas -
se ĉiuj elektronoj direkte liĝitaj
al la atomkerno.

Aŭ kiel diris atomfizikisto:
Se mi havus la mezuron de la elektrono
tiam mi vidus el la interno de mia korpo
kiel la ĉielon en klara nokto
- Malgrandaj lumpunktoj en la malhela ĉielo -
Inter la steloj ekzistas nur spaco.
Simile al elektrika aŭ magnetika kampo
aŭ kiel gravito de la tero.

» Alberto - vi alproksimiĝas.
La Liber senmorta Ego' loĝas fakte
en la interspacoj .


Sed ĝi havas specialajn ecojn. «

» Tio estas vere interesa.
Estas tre nova por mi.
Kaj estas tre malfacila imaĝi
Ĉar sur nia planedo
ne ekzistas simila afero. «
» Alberto - mi ja komprenas vin.
La homoj havas limigitan sensacon.
Vi konas ĝin.

Ni vivas kaj loĝas
En pli alta konsciencnivelo.
Niaj sensoj estas pli fajnaj.


Kviete

Alberto - mi ne forgesos
viajn demandojn -
sed nun ŝatus paroli pri alia afero.Kio ja estas amo ?
Kio ja estas ĝojo ?
De kie venas tiuj belegaj sentoj ?
Kiaj energioj estas ili
Kio estas vivo sen amo
Kio estas vivo sen ĝojo
Tiujn sentojn vi povas senti ankaŭ
Vi havas eĉ „vivosenton“

Se vi estas sanaj
tiam estas memkromprenebla.
Vi ne atentas pri tio.
- Simple ja ekzistas -

Kaj ĉi-tie estas novaĵo por vi:

La LIBER' senmorta EGO'
montriĝas kiel sentoj


Ĉiu homo havas sentojn
sed li ŝatus havi ĉiam belegajn sentojn.
Neniu ŝatus havi malbonajn sentojn.
Tiam li komencas serĉi la ŝlosilon
por ŝanĝi la sentojn.
Kiel mi povas fari ĝin ? «

» Vi pravas Alino kaj Alina -
mi estas senhelpa kaj malĝoja - «

» Ni komprenas vin - Alberto -
kaj nun venas la alia novaĵo.

La liber' senmorta Ego'
Konas siajn celojn kaj decidojn
por tiu planedo
por tiu enkarniĝado
Nu - atentu - Alberto -
Se homo sekvas tiujn celojn
- ofte nekonscience -
Sekve li bonfartas aŭ bonsentas.
Pli ekzakte dirite:
Sia Liber'-senmorta-Ego'
konsentas kaj diras:
‘en ordo
tio estas bona
do faru faru ĝin’ «


» Mi komprenas nun « diras Nina
» Mi volis ĉiam iĝi instruistino «
» La vojo estis ofte malfacila.
Sed nun mi ĝojas pri tiu profesio. «

Kaj Nino diras:
» Mi ofte legis pri viroj kaj virinoj
kiuj pleniĝis sian revon
malgraŭ grandaj malfacilaĵoj.
Viro ascendis la ‘Mt.Everest’
kiel la unua homo sen oksigenmasko.
Tiun celon - tiun revon
li pleniĝis dank al interna certeco.

Finfine alvenita sur la kulmino
Li estis plenigita kun grandega sento
kun danko pri la beleco. «

Paŭzo

» Tio mi nun povas kunsenti - Alino -
Sed mi repetas mian demandon.

? KIE loĝas la animo ?
? kie loĝas la Liber' senmorta Ego’ ?» Ho - nun mi povas helpi al vi - Alberto - «
diras ridetante Alina
Kaj post longdaŭra paŭso

» ...La libera senmorta Egoo ne loĝas en la korpo...
....La korpo loĝas ja en la Liber' senmorta ego'....
....Tion vi ne povis scii....«


» Alina - tio ja estas tute nova
Preskaŭ kiel
nova horizonto «

» Vi havis demandon - Alberto -
nun vi havas respondon.
Se tio estas vereco
tiam bonsentiĝos via animo
via Liber' senmorta Ego'. «

Hazarde kaj mediteme diras Alberto
» Vi pravas - Alina -
- interne ŝanĝiĝas io -
- interne ekbrilas suno
- pleniĝas klareco kaj certeco -
- ĉio estas softa - klara kaj pacema -
kiel la etoso sur via planedo. «Post paŭzo ekparolas Alina.

» Alberto - nun mi havas demandon al vi.
Kiu energio gvidis vin al ni.
Ĉar vi ĉeestas kun via korpo. «

» Mi estas surprizita pri tiu demando.
Jes - mi estas ĉe vi
estas evidente.
Fakte mi havas korpon
mi povas vidi - aŭdi - pensi - senti - paroli.
Momente mi havas internan bonegan etoson.
Estas kiel miraklo
neatendite - facile - tenere
Mi dezirus ĝi restas.

Sed vian demandon mi ne povas respondi
...Malfeliĉe...

Mia kara Alberto -
ni povas moviĝi facile sur nia planedo
Nina kaj Nino jam spertis tion.

Via Liber' senmorta Ego’
ekzistas el la sama energio kiel ni.


La Liber' senmorta Ego' ekzistas
sen la materiala formo - kiel ni.

Estas ja formata viva energio
Tiu energio povas unuiĝi
sur via planedo kun fizika korpo.
Tio ne estas facila.
Sed estis decido antaŭ la enkarniĝo.


- Alberto -

Sur via lando ekkomencas baldaŭ la mateno.
- nun lasta informo -
Via Liber' senmorta Ego' estas unuiĝita
per energia viva fadeno
kun via fizika korpo

Per tiu fadeno vi estas retirita
al via korpo.
Kelkfoje estas kiel flugo.
Ofte estas per subita ekpuŝo.
La Liber' senmorta Ego' unuiĝas
kun ĉiu ĉelo - kun ĉiu atomo.
Vi streĉas kaj etendas vin.
Tiam nun vi estas fakte en via korpo
sur via planedo.

Kaj pro tiu povo ni prenas
anstataŭ la vorto animo
La tri vortoj

LIBER' SENMORTA EGO' «

Mi sentas - la adiaŭo ekkomencas
- Alina ridetas - mansvingas - adiaŭas -
- mia domo brilas en matensunlumo -
- Mi estas hejme -
De malproksime mi aŭdas la vortojn de Alina

» Ĝis baldaŭ «
Teksto kaj fotoj de Albert Jäger