Kiu kaj kio mi estas
4
La animo aŭ
la Liber'-senmorta-Ego'


? De kie venas la eblecoj ?

Nina kaj Nino pensis nun ofte
pri la eblecoj.
» Nina - al mi estas tre malfacile kompreni -
Ekzistas tiel multaj eblecoj
Kiu aŭ Kio scias interne pri tio ?
Kiu aŭ Kio elektas
kiun estas esenca nun por mi ? «

» Nu - Nino - mi pensas kiel vi ankaŭ «
diras Nina.
_______________________


Kaj ili sidas - kiel kutime
antaŭ la domo
post bongusta matenmanĝo
en la brilanta suno.Nino raportas pri siaj malfacilaĵoj
de la ebloj.

» Nu - mi konsentas al vi «
opinias Alina.
» Estas vere granda problemo.
Speciale - se ĝi agas
pri via estonteca profesio
aŭ se agas pri la granda amo .Ni vizitu malgrandan romantikan lokon.
Estas apude.
Ni iru piede tien.
Tie ni havos kvieton
kaj multe da tempo.Ĉe enirejo salutas ilin
statuo de la Budao.
Al la flanko fluas rivereto.
Ili transiras super ŝtonoj.Arbetoj kaj flegataj vojoj
gvidas ilin tenere en alia mondo.Fine ili trovas kvietan lokon
En malgranda kafeo.
Ili mendas teon kaj kukon.» Ĉi tie estas preskaŭ kiel hejme «
diras Nina post eta paŭzo.

» Jes « ekrakontas Alina
» via mondo similas al nia mondo.
Sed ekzistas ankaŭ granda diferenco «

» Kaj kio estas la granda diferenco - Alina ? «

» Ni scias plej rapida kaj preciza
KIU aŭ KIO
helpas al ni ĉe niaj decidoj. «


Ĉu vi klarigus al ni pli precize - Alina «

» Volonte -
nu do -

Ni scias tute precize
KIU ni estas.
Kiel vi vidas - mi estas virino «

» Alina - mi estas ankaŭ virino «

» Sed kontraste al vi mi scias
DE KIE mi venas kaj PRO KIO
mi vivas sur tiu planedo.

Sed - ni eliru.
Ekstere sube fluas rivereto

kun kelkaj buntaj fiŝoj..... estas silente ....

Mediteme ili rigardas
iliajn elegantajn movojn.

malrapide kaj kviete ekparolas Alina:
» Tiuj fiŝoj moviĝas
en sia elemento akvo
per granda facileco
Ni moviĝas sur nia planedo
ankaŭ per egala facileco.
Vi movas vin sur via planedo
pli malfacila. «

» Sed kial - Alina - kial ? «

» Kara Nina - kara Nino -
Ni donis al vi kelkajn informojn
pri la korpo kaj pri la spirito.
Vi demandas nun
pri la energio kiu scias plu.
Vi nomas
tiun energion
" ANIMO "

Al ni ne plaĉas tiun vorton.
Tamen KIAL al ni ne plaĉas tiu vorto?
Vi imagas kun tiu vorto
- necertecon -
Estas kiel nebulo kiel vualo.
Tamen kio kaŝiĝas ? «

» Kara Alina - kia vorto
estas pli bona ? «

» Mi - ni - proponus tri vortoj :

La LIBER'-SENMORTA-EGO' «

» Kaj kial ? «

» La LIBER'-SENMORTA-EGO'
estas pli alta grado de la konscienco.
Ĝi havas humanan korpon.
Ĝi venas sur via planedo
kun speciala INTENCO.
Normale ĝi konektiĝas
en la momento de la naskiĝo
kun la korpo kaj spirito.

La LIBER'-SENMORTA-EGO'
volas kune kun la korpo kaj la spirito
vivi sur via planedo:
Tial
ĝi konas kaj elektas
inter diversaj eblecoj
ĉiam la
justan decidon.Nina kaj Nino vidas
per ilia tria okulo
la skulpturon de la Budao
inter la floroj.

Kiel vualo ekfalis el siaj okuloj.
Nun ili komprenas siajn pasintecajn vivojn.
Kelkfoje ili sentis
ke nevisibla potenco protektis siajn vivojn.Alina metas siajn brakojn
sur la ŝultroj de Nina kaj Nino.

....Spaco kaj tempo malaperas....
....Restas nur silento....
"Animo mia levis
flugile sin kun em',
traflugis landojn, revis
pri la reir' al hejm'. "
Teksto kaj fotoj de Albert Jäger
Traduko de la poemo Cezar