Kiu kaj Kio Mi Estas
1
Korpo

[de] [en] [fr]


Interparolo Nina - Nino - Alino» Ho - Alino -
- Mi jam havas novan demandon «
Estas la fino de la 16a ĉapitro

» Demandi estas sana por la spirito kaj animo - Nino
nu do - kion vi volas demandi ? «

» Alino - vi klarigis al ni
la kombinadon de individuo.
La bildo per teksmaŝino
helpis al ni multe.
Nun - ni lernis en la lernejo:
La homo ekzistas en 3 partoj
Korpo - spirito - animo.
El kio konsistas ili konkreta ? «
ĉiu al si mem ?

» Vi scias - Nino
tiu temo estas ege malfacila.
Mi proponas
Lasu interparoli antaŭ ĉio
pri la korpo
ĉar ĉiu homo havas korpon. «

» Nu do - Iomete ni jam scias «
diras Nina
» La bazmaterioj estas la 'kvarkoj' -
la 'ĉenoj kaj la 'superĉenoj'
tiel nomas la scientistoj ĝin.
El tio ekestas organoj kaj novaj korpoj.
- iomete simple dirita »

» Jes « diras Alino
» Tiuj atomoj kaj molekuloj estas nature
tre bonaj kaj flekseblaj materioj.
En la universo
ekzistas sendube energioj kiuj kreas tion. «

» Nu - Alino - niaj scientistoj
priskribas tion bonege
kaj - mi pensas - ili estas veramaj.
Kaj ili diras ' Ni ne povas tute klarigi
Kiel kaj Kial la materio iĝas.
Kaj reen al nia demando.
El kio konsistas la korpo? «
» Korpo-Scio ---- Korpo-Povo «

» Kion signifas tion - Alino -
bonvolu klarigi al ni
pro tio ni povas kompreni pli bone «

» Nu do - Nino -
vi volas pentri homon
sed - vi ne havas kaj paperon kaj krajonon.
Tiam vi ne povas pentri la pentraĵon.

Nun vi volas fari iomete pli nekredebla
- nome -
vivantan homon -


? ĉu vi ne povas fari tiun ?

Certe - vi povas - sed ne sola.
Vi bezonas duan energian formon.
Tiam iĝas natura unuiĝo
Tiel ekestas vivanta kreskanta korpo.
kreita el du diferencaj energoij.

Kaj de la unua momento
ekzistas en tiu malgranda korpo
la scio kaj la povo
por la venonta vivo.
Ho - kiu havas la potencon
krei el unu du ? «...silento... granda silento...

Ĉu vi pensas - Alino...«
» Jes - Nina -
- bonvolu diri -
ke vi en tiu momento pensas «

hazarde:

» Vi opinias - Alino -
Mi - kaj ĉiu homo
havas la scion
kaj la povon
por si mem
kaj sian korpon
krei
kaj
kontinue evolui.


Pri tio mi neniam ĝis hodiaŭ pripensis

Tio estas ja potenco nur por la Dio
laŭ la religioj.
Tiam mi estus ja
... malgranda Diino ...
Estas nekredeble

» Sed realo
ĉiuj homoj havas la potencon
krei humanan korpon
Jes
Ĉio havas tiun internan potencon

Malgrandan rimarkon
sur nia planedo ni
ne ŝatas la vorton Dio. «
» Kial ne « diras mirante Nino.
Laŭ via kompreno
estas granda disigo inter homo kaj Dio

Nia kompreno estas tute diversa
Ĉio estas unuiĝa

Laŭ via kompreno
loĝas la Dio aŭ Diinoj
ie en la granda universo.

Vi loĝas en eta planedo
Vi estas malgrandaj homoj.
Je la Dio estas ĉio
kion vi ne havas.
Li - estas la tuta saĝeco - la tuta amo -
la tuta potenco - la tuta scio
sed ankaŭ
...la tuta kruelaĵo...
homoj kiu ne faras sian volon
- kondiĉe - ili konas ĝin -
estas damnata por la eterna fajro.
Malfeliĉe - via pasinteco ja eĉ via nuntempo
estas plena de krueloj.
Mi devas diri:
Tio estas homofarita Dio «
__________________________

» Alino - ni forlasis nian demandon. «
» Kara Nino - kara Nina
Vi volis scii - el tio konsistas via korpo.
Nu - via korpo
havas fizikajn kaj nefizikajn komponantojn
kemikajn kaj nekemikajn komponantojn.
Sur nia planedo ni dirus:

Ĉio konsistas el
universalaj energioj
en diversaj formoj kaj intensecoj.


Mi esperas - mi deziras
ke vi komprenus nun iomete pli klare «

» Alino - vi povas klarigi ĉion
tiel klare kaj evidante
...al niaj demandoj...

- lasu brakumi vin - «

» Estas nenion bonon... krom oni faras...«
Li ne povas paroli pli...
...ĉar Nina kisis lin plenkore sur liajn lipojn...

Kviete ili rigardas
sur la en la suno brilantan ĝardenon.
Ili estas ĉirkaŭataj de bona odoro
- Poste ili konsidereme revenas al la domo -Enpensiĝeme deziras sin Nino - ke -
Alina parolus pri la temo
- la spirito
-
Alino ridetas kaj palpebrumas
Li komprenas Nino

:-)
Teksto kaj fotoj de Albert Jäger


2. pri la spirito