[deutsch]

Pri la invento de la signoj por la 'nulo' kaj 'nombroj'

0
123456789
10

Malgranda rakonto
por scivolemaj infanoj
kaj sciamaj plenkreskulojAl la flanko de belegaj vinĝardenoj
troviĝas bela urbeto.
De supre estas bela elrigardo.
ĉi tie loĝas geedzoj kun du infanoj.
ekzate dirite - kun ĝemeloj -
Makso kaj Luisa.
Ili ĝuas iri en la lernejo.
Luisa plaĉas la matematikan fakon
Makso plaĉas pentri kaj slojdi.

Nun alproksimiĝas la 10an datrevenon -
Kaj la gepatroj pripensas iun donacon al ambaŭ.

Dimanĉe ĉiuj sidas al la tablo.
Subite diras Luisa:
» Paĉjo - ĉu vi scias iun donacon
pri kiu ni ĝojus al nia 10a datreveno ? «
Mirinde rigardas la gepatroj sian filinon:
» Ne - de kie ni scius tion ? «

» En ordo - paĉjo -
- vi estas tiel inteligenta -
Mi pripenis kun mia frato Makso.
Ni festos baldaŭ nian 10an datrevenon.
Normale estas ke la nulo signifas nenion.
Sed se mi antaŭskribas nombron
tiam havas la nulo grandan valoron.
Mi trovas - tio estas genia -

Nu do - vi ambaŭ estas adolta
kaj la adoltoj estas tiel inteligentaj
? Kie kaj kiam estis kreita la Nulo ?

Tio estis longa parolado.
Nun ili sidas kaj rigardas
ekspektoplene al siaj gepatroj.

Kaj tiam demandas Makso:
» Kiu eltrovis la signojn por la nombroj ? «

Estas mallaŭta

Fine diras la paĉjo:
» Tio estas tri malfacilaj demandoj
De kie mi scius tion ? «

» Nu - rigardu ĉe Wikopedio
Wikopedio scias ĉion «
diras ruzete ridetante Makso.

La patro ne volas frustri siajn ĝemelojn.
Cetere - li mem estas ankaŭ scivolema.

Nu - do -
La patro rigardas ĉe Wikipedio.
Li trovas tie ĉi:
Tri popoloj havas la nombron 'Nulo'
la babilonaj - la egiptaj kaj la hindiaj matematikistoj.
La egiptaj prenas la hieroglifon
por la neniaĵo

La verbo 'nulo' - tiel li legas -
havas sian originon el la latina vorto
'nullus' tio signifas 'neniu'
En la germana lingvo ekzistas idiotismo
'null und nichtig'
'nula kaj senvalora'

Sed la patro pensas:
Tio estas tro malfacila por la infanoj.
Konstante en sia kapo li diras
' nenio - nulo - signoj - nombroj '

Preskaŭ li volas finiĝi - - - tiam li havas - - -
miraklan longan kaj klaran revon

Subite li flugpendas
trans arbaroj kampoj kaj urbetoj

Finfine li haltas - li falas
pli kaj pli profunde
sube li rigardas kastelon kaj placon

grandajn arbojn
kaj ludantajn infanojn

en la mezo estas puto
sub arbo sidas maljuna viro


Ŝajnas ke tiu viro atendas vin
li mansvingas kaj salutas
nian patron kiel maljunan amikon.
» Nu - ĉu vi trovis fine la vojon al mi ?
Mi atendis longe al vi.
Mi konas vian problemon

Pri tio la patro miriĝas.
La maljuna viro mansignas
kaj subite staras sur tablo du tasoj de teo.

» Nu - do « ekparolas la viro
» viaj ĝemeloj ŝatus scii
kiel estis trovitaj la signoj
por la 'neniaĵo'
- hodiaŭ vi nomiĝas la 'nulo' -

Mi povas klarigi tion
ĉar mi eltrovis ĝin »


Pri tio la patro estas tre surprizita
tamen li pensas:
» Kian feliĉon mi havas! «

La suno brilas - la infanoj ludas


Finfine ridante diras la viro:
» Ni iru al la puto «
Tie ili alvenas kaj li diras:
» Kion vi vidas ? «
» Nu - mi vidas puton «


» Bone - kaj nun rigardas en la puton
kion vi vidas ? «
» Nenion - mi vidas nenion «

» Ekzakte -
la saman mi vidis ankaŭ multaj jaroj
kaj subite mi vidis antaŭ miaj okuloj
la signon por la neniaĵo
ĉar kian formon havas la puto ? «
» ĝi estas cirkla «

» Nu - vidu
la signo por la neniaĵo
aŭ la nulo
estas la cirklo
En la cirklo estas ankaŭ nenio «

______________________

Estas kvieta

Venu - lasu trinki ankoraŭ teon -
- La infanoj ludas -
- La suno brilas -
- En la ombro estas agrabla -

Iomete poste la maljuna viro diras:
» Vi havas duan problemon «
» Jes - mi havas - la signoj por la nombroj «

Nu - do
mi povas rapide rakonti.
ĉar - tio ne estis malfacila
Mi pensis - la plej grava estas
ĉiu nombro nur rajtas
unu signo
Vidu - ekzistas nur tri eblecoj
rekta linio - horizontala - vertikala aux diagonala -
( _ I / ? O )
kurba kaj cirklo

Rapide mi trovis la signojn
por unu - du - kvin - sep
1 - 2 - 5 - 7

Daŭras pli longe por
tri - kvar - ses - ok - naŭ
3 - 4 - 6 - 8 - 9

Sed malfacila estis la signo por la dek
ĉar - mi pensis ke ĝi devas havi ankaŭ
nur unun signon

Kiel kutime - mi iris matene al la puto


Tiam mi vidis bastonon
maldekstre al puto
- mi antaŭsentis -
tio devas esti la solvo por mia problemo
...ĝi volas iomete diri al mi...
kaj...kaj...kaj
subite mi ekkonis
La bastono apud la puto
kune kun la puto
tio estis la signo por la dek

Tiel ricevis la NULO sian VALORON


Mi ege ĝojis kaj saltadis
Kaj nun la patro ankaŭ ĝojeĝis
Kaj la infanoj venas al ili
kaj saltadas ankaŭ
- faras cirklon -
kaj mallaŭte ekkantas infano:

germane

» Null und Zehn «
alle singen
» Oh - wie schön «

esperante

Kaj mallaŭte ekkantas infano
» nul' kaj dek «
kaj ĉiuj kantas:
» ho - kiel bel' «

» nul' kaj dek «
» ho - kiel bel' «

Pli laŭte iĝas la kanto
kaj nun plenumas la tutan mondonĈiuj estas ege feliĉaj pri tiu procezo
Kaj la maljuna viro diras:
» Nun estis ĉion facila
10 - 20 - 30 ... 80 - 90
100 - 200 - 900 ... 1000 - 2000

Hodiaŭ estas la jaro 2014
- kiel facile nuntempe vi povas nombri -
Jam en la baza lernejo
lernas tion la infanoj.

» Nun vi povas rakonti al viaj ĝemeloj
tion miraklan rakonton
al ilia 10a naskiĝtago. «

Subite flugpendas la patro
la placo iĝas pli kaj pli malgranda
La viro kaj la infanoj adiaŭas


- - - tiam - per unu ekpuŝo - - -
alteriĝas la patro apud la lito.

Sed - ne gravas
Ĉar nun li povas rakonti
tiun miraklan revon al siaj ĝemeloj.
Kaj tiun revon li ne forgesas.

La 10a datreveno alproksimiĝas
La patrino kaj la ĝemeloj
ege ĝojigas pri tiu belega rakonto.
La infanoj estas tre fiera
pro sia inteligenta paĉjo.

Subite vokas Makso:
» Eble ni povus ludi tiun rakonton «
» Certe - ni ŝatus ludi « vokas ĉiuj.

De tiam ili ludas ĉiun naskiĝtagon.
Eĉ al la instruistino plaĉas la rakonto.

Ŝi ekzercas la rakonton en sia lernejo.
Baldaŭ ĉiu infano konas tiun miraklan rakonton.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

:-)


Teksto kaj fotoj de Albert Jäger
dankon al miaj nepoj
ili helpis al mi per iliaj 'Playmobil' ŝtonoj